Hoppa till innehåll

TA | Viktigt med tidig behandling

Ett tidigt multidisciplinärt omhändertagande har visat sig vara oerhört viktigt för barn som föds med AMC. På Astrid Lindgrens Barnsjukhus gör arbetsterapeut Elisabeth Nordmark-Andersson en funktionsbedömning redan andra dagen efter förlossningen.

Bildtext: Ludwig (två år när bilden togs) har artrogryfos (AMC) och besöker här arbetsterapeuten Elisabeth Nordmark-Andersson och sjukgymnasten Agneta La Hök på AMC Clinic, Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Text: Anki Wenster  Foto: Camilla Björk

– Det händer att man redan på ultraljudet misstänker AMC vilket ger möjlighet att tidigt planera för team bedömning och ofta gör jag bedömningen tillsammans med sjukgymnasten. I teamet ingår även barnneurolog och ortoped, säger Elisabeth Nordmark-Andersson.

Hon observerar barnets motoriska utveckling och bedömer felställningar, kontrakturer, muskelstyrka och mäter ledrörligheten i arm-hand. Funktionsbedömningen ingår som del i att ställa diagnos.

– I de flesta fall kan läkaren ge barnet en diagnos. Om det inte går att säga exakt vilken typ, så kan man oftast säkerställa att den faller inom ramen
för AMC.

Eftersom Astrid Lindgrens Barnsjukhus har ett upptagningsområde med nära två miljoner invånare har Elisabeth under femton års tid mött en del nyfödda barn med AMC, flera med amyoplasi som är vanligast. Amyoplasi karaktäriseras av
att två tredjedelar av barnen har engagemang i både övre och nedre extremiteten samt nedsatt muskelstyrka på grund av bristande muskeltillväxt. Tidig behandling är alltid viktigt vid AMC eftersom muskler, senor och bindväv är som mest elastiskt och påverkbart hos det lilla barnet, menar hon.  

– Jag tar ut rörligheten i styva leder i arm och hand, ibland kombinerat med mjuk ortos. Samtidigt får man inte glömma att varje barn är unikt och kräver individuell behandling, vilket innebär att åtgärderna styr i vilken omfattning jag träffar och behandlar barnet. 

Teamets omhändertagande är centralt och behandling sker parallellt av de olika professionerna. Samtidigt som föräldrarna informeras och engageras i behandlingen. 

– Jag följer barnen kontinuerligt, ibland flera månader, tills de är inskrivna i habiliteringen. De har i sin tur stöd av Kunskapscentrum och även av oss i teamet.

Genom att följa forskning – hon nämner barnneurologen Eva Kimbers avhandling om AMC från 2009 – och nätverksträffar håller hon sig à jour. Ett tiotal gånger per år har man specialistmottagning, AMC Clinic, på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Då remitteras även barn från övriga landet för en second opinion. För närvarande är 30–35 barn under 18 år inskrivna.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-06-10

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.