Hoppa till innehåll

TA | "Vi måste alltid ligga steget före"

TA möter arbetsterapeuten Britt-Marie Eriksson i "Mitt i vardagen".

Text och foto: Ulla-Karin Höynä

Britt-Marie Eriksson arbetar med barn med neuromuskulära sjukdomar, som kommer till Regionhabiliteringen i Göteborg en gång om året för uppföljning. Barnen är i åldern 0–18 år. De flesta av barnen har redan en neuromuskulär diagnos när hon träffar dem första gången. Hon har arbetat på Regionhabiliteringen sedan 1995 med neuromuskulära utredningar.

Vad händer när de kommer hit?

– Allra först har vi ett inskrivningssamtal där arbetsterapeuten, sjukgymnasten och läkaren pratar med barnets föräldrar. Vi frågar hur det gångna året har varit. Därefter undersöker vi barnet och gör bedömningar för att fånga neuromuskulära förändringar; till exempel ledrörlighet, motorisk förmåga, sittande och aktivitetsförmåga. Därefter analyserar vi resultatet i teamet och sätter oss sedan ned med föräldrar och barn och berättar om resultatet och föreslår eventuella åtgärder.

Vad tycker du är viktigt att tänka på när man undersöker barn?

– Att man anpassar undersökningen utifrån barnets behov. När det gäller ett litet barn behöver detta göras på ett lekfullt sätt. För de äldre är delaktighet viktig och att de får svar på sina frågor kring sjukdomen.  

Hur ser du på din roll i det här sammanhanget, och att det handlar om en progressiv diagnos?  

– Att arbeta med barn med progressiva sjukdomar är en utmaning på flera plan. På ett känslomässigt plan blir man påverkad av att ett barn tappar i muskelstyrka och aktivitetsförmåga. När det gäller det professionella planet innebär detta att vi måste ligga ett steg före i sjukdomsförloppet och rekommendera åtgärder i tid. Om vi lyckas med det kan vi göra stor skillnad för det enskilda barnet.

Vad är mest givande i ditt arbete?

– Det är kontakten med familjerna, även om jag träffar dem under en kort tid. Och efter en uppföljning är det värdefullt att diskutera det enskilda barnet med arbetsterapeuten på habiliteringen. Jag trivs verkligen med det jag gör och att de kunskaper som vi samlat på oss under åren kommer barnen och familjerna till nytta. Arbetet är väldigt stimulerande och utvecklas hela tiden.

Vad gör du för att kompetensutveckla dig?

– Genom diskussionerna i vårt neuromuskulära team och framförallt med mina arbetsterapeutkollegor i teamet. Jag är med i ett nationellt nätverk där arbetsterapeuter, sjukgymnaster och läkare ingår. Vi har föreläsningar och träffas en gång per år. Det finns även  ett nordiskt nätverk inom samma område som jag deltar i.   

Namn: Britt-Marie Eriksson.
Arbetar som: Arbetsterapeut med inriktning mot neuromuskulära utredningar.
Ålder: 57 år.
Bor: Göteborg.
Familj: Man och två barn.
Arbetsterapeutens styrka: Utmana sjukdomförloppet genom att föreslå åtgärder som fördröjer försämring och bibehåller aktivitetsförmågan.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-06-09

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.