Hoppa till innehåll

TA | Vi kräver skärpning i arbetsgivarledet

Ledaren

I år är det tio år sedan AkademikerAlliansens och FSAs nuvarande löneavtal på kommunala sektorn började gälla. När det slöts med dåvarande Kommunförbundet var det ett unikt avtal på den svenska arbetsmarknaden utifrån flera aspekter. Det var det första löneavtal som slöts som ett tillsvidareavtal, alltså utan särskilt till-och-med-datum. Det var också det första löneavtalet utan några siffror för lägsta utfall vare sig för kollektivet eller för individen. Ett avtal med verksamheten och individen i centrum.

När FSA nu ser tillbaka på de gångna tio åren, och de erfarenheter som finns från de årliga löneöversynerna, kan vi se att långt ifrån alla lokala arbetsgivare tar det ansvar som de ska enligt vårt gemensamma avtal med dess bilagor. I nuvarande avtal med SKL (Sveriges kommuner och landsting) finns tydliga skrivningar om att medarbetarens lön ska ha en tydlig koppling till verksamhetens mål och dennes prestationsbidrag för att uppfylla dessa. Det kan vara lite si och så med arbetsgivarens förmåga att leva upp till detta. Ofta ger man inte chefen det mandat han/hon behöver för att konstruktivt och reellt kunna föra en bra dialog kring medarbetarens lön.

Men det finns också goda exempel i landet där arbetsgivaren bedriver en lönepolitik som motsvarar intentionerna i vårt avtal. Fortfarande är dock arbetsterapeuternas lönenivå generellt alltför låg i förhållande till det ansvar man har inom sina olika verksamheter. Arbetsterapeuter tar ett stort ansvar för att utveckla verksamheten och för att uppfylla de mål som finns angivna. Arbetsterapeuter är också måna om att deras patienter ska få insatser med hög kvalitet för att de ska nå sina individuella mål.

Erfarenheterna sedan år 2001 visar också att FSA har haft ett bättre utfall totalt sett över hela kollektivet, jämfört med de organisationer som haft siffror i sina avtal.

2011 års löneöversyn pågår för fullt ute i kommuner och landsting. Sveriges regering och olika finansinstitutioner beskriver den svenska ekonomin som mycket god och expansiv. SKL:s egen ekonomirapport, som kom i början av maj, visar ett överskott för kommuner och landsting under 2010. Även för 2011 väntas bra resultat. Många svenska kommuner och landsting ger däremot inte samma ljusa signaler om sin ekonomi – 2010 blev utfallet för FSA cirka 2,2 procent för riket, skämmigt lågt!

Nu är det dags för arbetsgivare att ta sitt fulla ansvar för lönebildning och för sin personalförsörjning på längre sikt.


Kajsa Samuelsson
Vice ordförande, FSA
e-post: kajsa.samuelsson@karlskrona.se

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-06-10

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.