Hoppa till innehåll

TA | Tandvård för alla

Mun-H-Centers främsta uppgift är att samla, dokumentera och utveckla kunskap kring människor med sällsynta diagnoser och munhälsa. Det är ett nationellt orofacialt* kunskapscenter.

Annette Carlsson, (till vänster) tandhygienist och koordinator för hjälpmedels-verksamheten vid Mun-H-Center, tillsammans med arbetsterapeuten Marika Persson, som arbetar som konsult på centret, bland annat med utveckling av hjälpmedel.  

Text och foto: Ulla-Karin Höynä

Mun-H-Center finns på Lilla Amundön, Hovås, i närheten av Ågrenska stiftelsen utanför Göteborg. Mun-H-Center ordnar seminarier, kurser och konfer-enser för tandvårdsteam och habiliteringsteam, brukare och anhöriga. När Mun-H-Center arrangerar föreläsningar för allmänheten brukar man även bjuda in personer som har en sällsynt diagnos för att berätta om sin vardag.   

Mun-H-Center tar emot patienter med sällsynta diagnoser, men bedriver också tandvård för personer med funktionsnedsättningar i alla åldersgrupper, som kräver specialisttandvård.

Många barn/ungdomar och vuxna har även sug- och talsvårigheter och ät- och sväljsvårigheter. Mun-H-Center tar emot patienter från Västra Götaland, men hela landet är deras upptagningsområde. Det är emellertid inte så vanligt med långväga patienter, enligt Annette Carlsson, tandhygienist och koordinator för hjälpmedelsverksamheten.

– Fast vi får frågor från hela landet. De ringer och mejlar oss för att få råd. Munnen är ett område som vården generellt sett inte tänker på, men det börjar bli bättre, säger hon.

Mun-H-Center startade 1995 med stöd av Socialstyrelsens stimulansbidrag. I dag arbetar multiprofessionella team med konsultation, utredningar och behandlingar av orofacial problematik och med utprovning av hjälpmedel. Det finns specialister inom barntandvård, tandreglering och sjukhustandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, logopeder, arbetsterapeut och sjukgymnast. Mun-H-Center har drygt 20-talet anställda plus konsulter.  

På Mun-H-Centers hemsida finns en ”databas” med en förteckning över hjälpmedel. Vissa av hjälpmedlen säljs också av Mun-H-Center. 

– Försäljningen startades för att underlätta för brukarna att få tag på lämpliga hjälpmedel. De produkter som finns med är hjälpmedel som vi prövat och som vi vet fungerar. Man kan också läsa sig till var produkterna kan köpas och till en del finns korta instruktionsfilmer för att se hur de används. Vi arbetar också med att introducera och testa hjälp-medel, förklarar Annette Carlsson.  

Mun-H-Center hör till specialisttandvården i Västra Götaland och är unikt i sitt slag i Sverige. I Hudiksvall, Jönköping och Umeå finns liknande kunskapscenter men med andra profiler.

*Orofacialt betyder mun och ansikte.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-06-09

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.