Hoppa till innehåll

TA | Lever upp till förväntningarna

Team Utreda EKO i Linköping arbetar tillsammans med socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd.

Bildtext: Team Utreda EKO i Linköping bestående av Eva Granberg, Lotta Adolfsson, Helena Paulsson, Marita Jämsä och Malin Andersson-Nestor. Agneta Reneby saknas på bilden.

Text: Jane Bergstedt  Foto: Team Utreda EKO

En drömsituation, säger Helena Paulsson, arbetsterapeut och chef för Team Utreda EKO i Linköping. Hon har fått rekrytera och sätta ihop sitt eget utredningsteam, arbetsterapeut, sjukgymnast, psykolog, arbetsmarknadskonsulent, sex totalt, som ska arbeta tillsammans med socialsekreterarna inom ekonomiskt bistånd.

Syftet är kort och koncist att sänka kostnaderna för försörjningsstöd och höja folkhälsan. Att se till att människor får en hållbar plan för en väg ut ur sitt biståndsberoende.

– Det finns personer som haft socialförvaltningen som sitt försörjningsstöd i 8–10 år, som aldrig kommer vidare, antingen det handlar om missbruk eller social belastning. Vi ska se till att de får en chans att börja om utifrån sina villkor, säger Helena Paulsson.

– Det här är ett politiskt initiativ och enheten permanentades från dag 1, är det inte häftigt? Rekryteringen tog lite tid, vi fick jättemånga sökande, men den 1 mars kunde vi dra igång verksamheten, som är unik i sitt slag.

Helena Paulssons team har blivit väl mottaget och samarbetet med socialsekreterarna fungerar utmärkt.

– Många har haft en omöjlig uppgift med 60-talet ärenden på gång samtidigt. De har saknat ett bollplank och vi kommer in med nya kunskaper och utgångspunkter. Vi har märkt att vi har uppskattade kompetenser. Vi kompletterar varandra bra.

Teamet i Linköping har tagit fram ett 12-veckors program där de kan ta emot 15 personer åt gången. Programmen kan rulla parallellt. Målet är 40 årsplatser och redan nu har ett 50-tal personer deltagit, så gruppen kan även ta uppdrag vid sidan av för andra enheter inom förvaltningen.

Personerna i programmet får träffa alla professioner i teamet och bedömningar görs av aktivitets- och arbetsförmåga som resulterar i en handlingsplan för var och en. Det handlar också om hälsa och självkännedom, friskvård i form av gymkort och coachning där personens hela livssituation tas i beaktande.

 – Fokus ligger på att stärka dessa människors självkänsla och skapa motivation till förändring. Att möta dem på rätt nivå är början till ett nytt liv efter vars och ens förutsättningar.

Helena Paulsson är noga med att alla metoder som används är enligt senaste forskningsrön och deras eget arbete följs också av ett forskningsprojekt för att evidensbasera arbetssättet.

Sex veckors praktik ingår i programmet och teamet följer upp och stöttar deltagarna ute på arbetsplatserna. De ska sedan ha individuella handlingsplaner att följa, exempelvis att vara redo att möta arbetsmarknaden och själva kunna söka jobb, ha kontakt med jobbtorg, försäkringskassa med mera. Stora förväntningar, men Helena Paulsson är full av tillförsikt att deras insatser kommer att bära frukt.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-06-09

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.