Hoppa till innehåll

TA | Läromedel om hjälpmedel och tillgänglighet

Bokrecension av "Hjelmidler og tilrettelegging for deltagalse – Et kunnskapsbasert grunnlag" av Nils Erik Ness.

Vad innebär begreppet delaktighet? Vilka olika synsätt finns i samhället gällande funktionshinder? Vilka olika modeller kan stödja mig i mitt arbete med att förskriva hjälpmedel som ökar klientens delaktighet? Vilken roll spelar klientens lärande i förskrivningsprocessen?

Denna nyutkomna norska lärobok fokuserar på dessa och många fler frågor gällande hjälpmedel, tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Boken vänder sig till studenter på grundnivå och avancerad nivå, men även till yrkesutövare, inom arbetsterapi eller andra närliggande områden som sjukgymnastik och omvårdnad.

I boken varvas teoretiska resonemang kring begrepp med praktiska exempel, tillämpningar och förslag på tillvägagångssätt. Exempel och tillämpningar tar till stor del sin utgångspunkt i en norsk/nordisk kontext vilket gör dem lätta att relatera till för oss i Sverige. Om man som arbetsterapeut eller arbetsterapeutstudent är intresserad av hur tillgänglighet och hjälpmedel kan öka klienters delaktighet är detta en bok som man bör kunna läsa med stor behållning.

Bokens författare, Nils Erik Ness, arbetade tidigare som lektor vid arbetsterapeututbildningen i Trondheim och är för närvarande vice ordförande och anställd vid Norsk Ergoterapeutforbund.

Ida Kåhlin, leg. arbetsterapeut och doktorand vid Linköpings universitet, Vice ordförande i FSA

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-06-09

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.