Hoppa till innehåll

TA | Fritidsaktiviteter minskar alkoholkonsumtionen

Ny avhandling av Christina Andersson, Göteborgs universitet.

Kvinnor som är nöjda med vardagen och är engagerade i fritidsaktiviteter har sällan problem med alkohol. Det visar en avhandling som presenterades vid enheten för Socialmedicin, Göteborgs universitet i februari.

Arbetsterapeut Christina Andersson som skrivit Women´s alcohol and drug use – Risk indicators from everyday life, har i en av delstudierna undersökt hur vardagslivet påverkar alkoholkonsumtionen.

851 kvinnor i åldern 20–55 år ingick i underlaget till studien. Kvinnorna svarade på frågor om vardagen rörande sysselsättning, fritidsaktiviteter, fördelning av hemarbete, hur mycket tid man hade till eget förfogande samt hur tillfredsställd man var med vart och ett av dessa områden.

– Alkoholberoende och missbruk, hög alkoholkonsumtion och intensivkonsumtion visade sig vara vanligast bland de kvinnor som, trots mer egentid, var mindre engagerade i fritidsaktiviteter. Att vara mer engagerad och vara tillfredsställd med vardagslivets olika domäner som arbete, hemmasysslor och fritidsaktiviteter hade svag koppling till riskdrickande, även för dem med lite egentid, säger Christina Andersson.

Resultaten i en annan av delstudierna visade också att alkoholberoende var vanligare hos de kvinnor som drack för att klara vardagen bättre, till exempel som hjälp för att somna eller bli mindre nedstämda, hos dem som drack ofta och även drackensamma. Intensivdrickande var vanligast hos dem som bejakade sociala effekter av att dricka alkohol.

Resultaten pekar på vikten av att identifiera grupper av individer med olika dryckesmönster. Att uppmärksamma de behov alkoholdrickandet tillfredsställer i kvinnors vardag kan vara en ytterligare preventiv åtgärd.

– Att identifiera sådana mönster kan sannolikt ge nya idéer om hur preventiva åtgärder ska utformas, utöver vad analys av enskilda faktorer kan göra, säger Christina Andersson.

Kvinnor och alkohol är en longitudinell populationsstudie av unga, medelålders och äldre kvinnor som sedan mitten av 1980-talet genomförts vid Sahlgrenska akademin i Göteborg för att studera kvinnors alkoholkonsumtion. Undersökningen har specifikt fokus på alkohol- och drogbeteende och psykiatriska störningar.

För mer information: Arbetsterapeut Christina Andersson, telefon: 031-786 68 53, mobil: 0701-59 30 28, e-post: christina.andersson@socmed.gu.se

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-06-09

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.