Hoppa till innehåll

TA | Ett barn på 2 000 födda har dysmeli

Svensk Dysmeliförening, med säte i Göteborg, har totalt 1 450 medlemmar varav cirka 400 med dysmeli. Övriga är föräldrar och syskon. I Sverige föds ungefär ett barn på 2 000 med dysmeli. En siffra som i stort sett är densamma över hela världen. Behandlingen är ofta operation, träning och hjälpmedel.

Bildtext: Arbetsterapeuter är ofta spindeln i nätet mellan olika enheter och brukaren, säger Stig Jandrén, ordförande i Svensk Dysmeliförening.

Text: Eva Cederquist  Foto: Svensk Dysmeliförening

I landet finns fyra dysmelicentra, däribland Dysmeli- och armprotesenheten vid Universitetssjukhuset Örebro, som är ett nationellt kunskapscenter för barn och vuxna med dysmeli eller armamputation. Övriga dysmelicentra finns i Stockholm, Göteborg och Lund.

– Dysmeli- och armprotesenheten i Örebro har funnits sedan 1980-talet och är den mest utvecklade dysmelienheten med kompetensen samlad på ett ställe. Enheten har samarbetsavtal med omkringliggande landsting och fungerar också som habiliteringsenhet för det egna länet, säger Stig Jandrén, ordförande för Svensk Dysmeliförening.

Vid enheten i Örebro arbetar bland annat tre arbetsterapeuter. Om barnet är remitterat från ett annat län är det viktigt att familjen har kontakt med en arbets-terapeut på hemortens habilitering för protesträning. Dessa arbetsterapeuter har i sin tur kontakt med enheten i Örebro för att få handledning och råd om hur de fortsatt ska hjälpa patienten, säger Stig Jandrén.

– Sett över en längre tid är det viktigt att man är vaksam så att patienten inte får belastningsskador. Det är något som både arbetsterapeuter och sjukgymnaster är mycket observanta på. När nya proteser ska provas ut av ortopedingenjörer, är arbetsterapeuterna också alltid med.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-06-10

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.