Hoppa till innehåll

TA | En ny yrkesroll – arbetsterapeuten inom kommunal socialpsykiatri

Bocrecension av "Arbetsterapeuten inom kommunal socialpsykiatri – en utvärdering av en ny yrkesroll" av Åsa Bringlöv, Anneli Muhr och Eva Nyberg.

FoU Södertörns Skriftserie nr 92/10, ISSN: 1403-8358, E-post:
info@fou-sodertorn.se

2007 anställde socialtjänsten inom Värmdö kommun två arbetsterapeuter för en första period om två år, anställningar som sedan permanentats. I denna rapport får vi följa de två arbetsterapeuternas arbete under två år. Rapporten är en utvärdering av arbetsterapi sedd som en ny resurs inom kommunal socialpsykiatri.

FoU-Södertörn har under de senaste tio åren följt upp både nya arbetssätt och nya professioner inom socialtjänsten.

Idén till projektet kom från chefen för socialpsykiatrin som menade att det fattades ett led i arbetet med brukarna. En övertygelse fanns om att man saknade något i boendestödet. När nya grupper las till verksamheten utökade man enbart med mer boendestöd, utfört på samma sätt som tidigare, stöd som dessutom många gånger blivit mycket långvariga. Det var svårt att finna redskap för utveckling för de brukare som fanns inom boendestödet.

Arbetsterapeuterna skriver att det varit en stor utmaning för dem att finna former för att förtydliga yrkesrollen. De uppgifter som arbetsterapeuterna utför innebär praktisk och pedagogisk hjälp till brukarna för att hantera sin vardag. De har även fungerat som en länk till andra hjälpinsatser och gett konsultationer till handläggare och handledning till boendestödet. Deras arbetssätt har även inneburit ett nytt sätt för boendestödjarna och socialsekreterarna att se på brukaren och på ”återhämtning” som en del i brukarens rehab-plan.

Flera olika professioner vid sidan av brukarna har varit med och givit sina synpunkter i intervjuer för rapporten, förutom arbetsterapeuterna, cheferna för socialpsykiatriska enheten och cheferna för boendestödjare och socialsekreterare.

Rapporten kan ses som ett bidrag till metodutveckling inom kommunal socialpsykiatri, där begreppen återhämtning och delaktighet ges ett konkret innehåll. Den fyller ett behov för både professioner som arbetar inom kommunal socialpsykiatri och för utbildningar inom området. Fördelen med utvärderingens utformning är att texten ligger nära den verklighet den vill beskriva, samtidigt som detta gör det svårt att få grepp om innehållet på en mer övergripande nivå till exempel när det gäller användbara gemensamma begrepp. Vad innebär det exempelvis ”att klara sitt liv” och vad betyder ”vi måste se med andra ögon”.

En fråga vi som arbetsterapeuter ställer oss vid läsningen av denna rapport är varför det tagit sådan tid (15 år efter psykiatrireformen) för arbetsterapi att bli efterfrågad inom kommunal socialpsykiatri? Är det så att arbetsterapi blivit kvar inom sjukvården medan stora delar av psykiatrin har flyttat ut i kommunerna? Denna utvärdering pekar på behovet inom kommunal socialpsykiatri  av arbetsterapi, som använder sig av vardagsnära brukarinsatser, har benägenhet för nära samarbete, kan fungera som ett stöd för handläggarna, genomföra funktionsbedömningar och har kunskaper om kognitiva hjälpmedel.


Katarina Olofsdotter Pettersson, leg arbetsterapeut, Boendestödet Södermalms Stadsdelsförvaltning, Stockholm
Marianne Boström, doktorand IHV, lärare på Arbetsterapeutprogrammet, Örebro universitet

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-06-09

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.