Hoppa till innehåll

TA | Delaktighet och återhämtning

I Värmdö stöttar arbetsterapeuterna både handläggare,boendestödjare och brukare och bistår flera enheter inom den sociala förvaltningen.

Bildtext: Arbetsterapeuterna Maria Stokstad och Ingrid Gårdh är numera fast anställda inom socialpsykiatrin i Värmdö kommun.

Text och foto: Jane Bergstedt

Chefen för enheten för socialpsykiatri i Värmdö kommun saknade ett led i sin verksamhet. De gjorde bara mer av samma sak och kom inte vidare i utvecklingen av arbetet med brukarna. Projektmedel söktes för att få komplettera bemanningen med ett par arbetsterapeuter.

I bakgrunden låg att boendestödet hade utvidgats, både i antal brukare som traditionellt får detta stöd inom socialpsykiatrin, men också med brukare från andra enheter, med utredningsverksamhet kring barn och ungdomar, funktionshindrade och personer med boendeproblematik. Många stödinsatser blev väldigt långvariga.

– Det underlättade att vi var två arbetsterapeuter som kom hit, för att kunna bolla tankar och idéer och stötta varandra. Det tog lite tid att hitta våra olika roller i samarbetet med socialsekreterare och boendestödjare. Vi arbetsterapeuter arbetar direkt med brukarna och deras delaktighet, oftast i hemmet, handläggarna har ju ett myndighetsansvar och tar beslut om bistånd. Vi har olika utgångspunkt i arbetet. Nu har vi fått till ett bra samarbete, där vi utreder och är med som bollplank till handläggarna. Samtidigt stöttar vi boendestödjarna, som är mycket ensamma i sin roll ute hos brukarna, säger Ingrid Gårdh och Maria Stokstad.

De är numera fast anställda. Verksamheten har varit så framgångsrik att den permanentats. De blir även efterfrågade av andra enheter inom socialförvaltningen.

– Vi får en remiss från handläggarna att göra en utredning med en funktionsbedömning och ta fram vilka eventuella hjälpmedel som kan underlätta vardagen för brukarna och minska deras beroende av stöd. De görs delaktiga i arbetet och kan börja ta makten över sina liv, säger Maria Stokstad. Vi frågar om deras drömmar och kan förmedla hopp inför framtiden.

– Arbetsterapeuter jobbar brett och kanske lite okonventionellt ibland, vi kan gå utanför ramarna, säger Ingrid Gårdh.

Eftersom arbetsterapeuter har förskrivningsrätt när det gäller hjälpmedel går allt sådant mycket smidigare. De har de verktyg som krävs för att ge individen rätt förutsättningar att klara sin vardag bättre oavsett funktionsnedsättning eller diagnos.

Ett nytt begrepp, ”återhämtning”, är centralt i verksamheten, vilket skapat engagemang hos alla att hitta nya arbetssätt. I Värmdö definierar man begreppet så här:

  • Man tar fram resurserna, annars är problem vanligast att ta som utgångspunkt.
  • Brukarens makt över sitt liv, vi måste lämna vår expertroll och acceptera att vi inte alltid vet bäst eller är de viktigaste personerna.
  • Målet är att brukaren ska klara sig själv och inte längre behöva professionen.
  • Fokus på hoppet i kontakten.
  • Det övriga livet (utöver problemen) finns också med i relationen till brukaren.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-06-09

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.