Hoppa till innehåll

TA | Arbetskooperativ en bra modell

Det sociala arbetskooperativet Glöden i Solna firade 20-årsjubileum förra året. En mångfacetterad verksamhet och en mötesplats för både deltagare och kooperatörer.

Text och foto: Jane Bergstedt

Bildtext: Arbetsterapeuterna Viktoria Johnson (till vänster) och Susanne Struvert i arbetskooperativet Glödens växthus.

Tidskriften Arbetsterapeuten var här redan 1994 och skrev en artikel om den framgångsrika verksamheten.

– För fem år sedan flyttade vi till nya lokaler, förändring är inte lätt, men nu har alla funnit sig väl tillrätta. Vi har mellan 60 och 70 personer som deltar i våra aktiviteter varje vecka, alla med individuella utvecklingsplaner, mål och delmål, berättar arbetsterapeuten Susanne Struvert som var chef för verksamheten i många år.

Nu har hon tagit ett kliv åt sidan och fortsätter arbeta som arbetsterapeut med särskilda projekt. Samordnare för verksamheten Väntorp och numera två arbetskooperativ, Glöden och IT-Kretsen, är Viktoria Johnson, också hon arbetsterapeut. Hon inledde sin yrkesbana här på Glöden. Sju personer varav fyra arbetsterapeuter jobbar i det trivsamma gula huset i Solna, med skog in på knuten.

– Det här är både en arbetsplats för många deltagare och kooperatörer och en mötesplats, vi driver café med bageri och catering, tillverkar hantverksprodukter i snickeriverkstaden och smycken. Och vi har ett fint växthus och en trädgård, bland annat ordnar vi kurser i betonggjutning, berättar Viktoria Johnson.

Kooperativen har omkring 15 kooperatörer vardera och de sköter även sin ekonomi och bokföring själva. Produkterna säljs i lokalerna och vid marknader. Det här är billiga verksamheter för kommunen eftersom de finansierar sina materialkostnader själva.

IT-Kretsens affärsidé är att återvinna datorer och sälja dem vidare till personer med funktionshinder, långtidsarbetslösa och pensionärer, grupper som inte har råd att köpa datorer till fullpris.

– Ett kooperativ ger så mycket mer än bara aktivitet, det är en demokratisk förening där alla har en röst och tar ansvar för sitt bidrag. Det får inte bli en livsroll att vara klient eller patient, kooperativet stärker medlemmarnas självkänsla och bygger vidare på deras resurser, säger Susanne Struvert.

Syftet med verksamheten är också att stödja personer att komma vidare. Under 2010 gjorde sju personer praktik, fem gick vidare till studier och två personer började lönearbeta.

– Vi använder gruppen för att stärka individen. Grupprocesser är både svårt och spännande och gruppen ger deltagarna trygghet. Vi använder detta i den terapeutiska processen, med aktiviteter som ger var och en lagom utmaning, säger Viktoria Johnson.

Andra kommuner köper platser och Glödens arbetsterapeuter gör utredningar och bistår socialsekreterarna inom flera områden, stöttar andra yrkesgrupper, jobbar som konsulter, coacher och vägledare.

– Psykiatrireformen 1997 har bidragit till att vår kompetens blivit synliggjord och efterfrågad. Kommunen behöver våra kunskaper, säger Susanne Struvert.

Intresset för Glöden från praktikanter från arbetsterapiutbildningarna har också ökat. Numera står de i kö. Arbete inom kommunal psykiatri har fått högre status.

Arbetsterapeuterna på Glöden har gått påbyggnadsutbildningar för att kunna erbjuda deltagarna fler aktiviteter, i allt från basal kroppskännedom och mindfulness till tai-chi och trädgårdsterapi. De erbjuder även andra gruppverksamheter som data, friskvård, konst och drama.

En nyhet är arbetsplatsförlagd sysselsättning där personer får stöd att söka och göra praktik på en arbetsplats. De tar även emot personer från arbetsförmedlingen i FAS 3 för förstärkt arbetsträning.

Aktiviteterna och arbetsuppgifterna i kooperativen är rehabiliterande för alla som behöver ta försiktiga steg tillbaka till arbetsmarknaden

– Tänkandet runt rehabilitering är ju kärnan i arbetsterapeutens arbete, säger Viktoria Johnson.


Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör


Uppdaterad: 2011-06-09

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.