Hoppa till innehåll

TA | Tretton nya specialister i arbetsterapi

Intresset för specialistföreläsningarna den 7 april var stort bland At-forums deltagare. Lite pirrigt var det också för de tretton blivande specialisterna som föreläste inom sina respektive specialistområden; nio inom hälso- och sjukvård, tre inom habilitering och handikappomsorg och en inom arbetsliv.

Bildtext: Bakre raden från vänster;  Ingrid Göransson, Johanna Ellung, Git Wilson, Gunnel Arvidsson, Gunilla Cröde Widsell, Ann Andersson, Carina Göransson, främre raden: Ulla Bigelius, Lisbeth Nilsson, Katarina Persson, Karin Granbom, Ann Wingårdh, Ingrid Breivik

Att få ta del av specialisternas kunnande och intressanta föreläsningar var uppskattat bland deltagarna som såg det som en unik möjlighet att ta del av arbetsterapiteori kopplad till olika specialistområden och funktioner som utredning, intervention, utvärdering och konsultation/handledning.

Specialistföreläsningarna ingår i den avslutande professionskursen Yrkesrollen som specialist som genomförs i FSAs regi. Kursansvarig är Eva Månsson Lexell.
Det här är den sjätte kursen som genomförs. Sammanlagt är det nu 59 arbetsterapeuter som fått specialistbehörighet i Sverige.

Specialistutbildningen omfattar sammanlagt 40 veckor uppdelat på; professionskurs (10 veckor), funktionskurs (10 veckor) och specialistkurs (20 veckor). Mer specificerad information om de olika kurserna finns på FSAs webbplats.

Förutom den avslutande kursen är de flesta kurser möjliga att tillgodoräkna sig (ekvivalera) i den individuella utbildningsplanen som fastställs av Specialistrådet. Förkunskapskraven är en magister i arbetsterapi alternativt 60 högskolepoäng på avancerad nivå, legitimation och minst 5 års erfarenhet av yrket, varav 2 inom specialistområdet.

En ny kurs planeras till hösten 2012 under förutsättning att det finns minst åtta sökanden. För att kunna komma med måste man först ha en individuell utbildningsplan klar.

Ansökan om individuell utbildningsplan kan skickas in när som helst under året. Specialistrådet tar sedan upp ärendet på nästkommande möte där handlingarna måste vara inkomna senast två veckor före mötet för att de ska hinnas tas upp.

Mer information om hur man ansöker och får en individuell utbildningsplan kan man läsa om på FSAs webbplats under Min profession. Där hittar du även kontaktuppgifter och datum för nästa Specialistråd.

De nya specialisterna är

 • Ann Andersson, RehabCenter, Bräcke Diakoni, Göteborg
 • Gunnel Arvidsson, Vuxenhabiliteringen, Göteborg
 • Ulla Bigelius, Länssjukhuset, Kalmar
 • Ingrid Breivik, Neuropsykiatriska blocket vid Barn- och Ungdomshabiliteringen, Östersund
 • Gunilla Cröde Widsell, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
 • Johanna Ellung, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • Karin Granbom, Länsenheten särskilt stöd/funktionshinder, Luleå
 • Carina Göransson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Ingrid Göransson, Länssjukhuset Kalmar
 • Lisbeth Nilsson, Murjek
 • Katarina Persson, Västerviks sjukhus
 • Git Wilson, Hässleholms sjukhusorganisation
 • Ann Wingårdh, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg


Christina Lundqvist
Sekreterare i Specialistrådet

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-05-10

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.