Hoppa till innehåll

TA | Nytt avtal på privat sektor

Ett nytt kollektivavtal rörande löner och allmänna villkor har tecknats inom Föreningen Vårdföretagarnas branschområden Vård och behandlingsverksamhet, omsorgsverksamhet (E) och Äldreomsorg (F). FSA ingår i förhandlingskartellen LSR med flera, som fungerar som avtalspart gentemot arbetsgivarna inom Föreningen Vårdföretagarna, Almega.

Nyheter i avtalet kring allmänna villkor är bland annat att OB- och jourersättningen höjs från den 1 juli 2011. Föräldraledighetstillägget ökar också från 3 månader till 5 månader för den som varit anställd minst 3 år i följd. Avtalet möjliggör också en mer flexibel förläggning av arbetstiden.

Löneavtalet fokuserar på lokal lönebildning och har inga centralt fastställda lönenivåer. Lönerevisionstidpunkt är senast den 1 juli. Det innefattar fler riktlinjer för den lokala löneprocessen än tidigare löneavtal.

Lönebildningsprocessen sker på företagsnivå och hänger ihop med övriga processer för verksamhetsplanering. Först sker en genomgång av tillämpningen av avtalet mellan företaget och den lokala fackliga organisationen. Om sådan inte finns sker den direkt med de anställda. Man går också igenom företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar, företagets lönepolicy etcetera. Därefter sker individuella samtal om resultat och lön mellan lönesättande chef och medarbetare. Det ska vara en väl genomtänkt dialog om individens resultat, arbetssituation och föreslagen ny lön. Lönekriterier ska finnas och vara väl kända för både chef och medarbetare. 

Det är viktigt att motiveringen till ny lön är tydlig. Om så inte är fallet finns det en möjlighet enligt avtalet att medarbetaren inom en vecka kan påkalla ett förstärkt lönesamtal med möjlighet till stöttning av en facklig representant.

Efter avslutad lönerevision gör de lokala parterna en dokumenterad genomgång av processen. Den lokalfackliga företrädaren har också rätt att ta del av lön respektive utfall för sina medlemmar.

Avtalet gäller från och med den 1 januari 2011 och är ett så kallat tillsvidareavtal. Har du frågor om avtalet kontakta jourhavande ombudsman.

Exempel på arbetsgivare som tillämpar avtalet för FSAs medlemmar är Carema Sjukvård, Carema Care, Attendo Care, Förenade Care och Aleris. Du hittar avtalet på FSAs hemsida.

Ulrika Semelius Kihlgren
Ombudsman, FSA

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-05-10

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.