Hoppa till innehåll

TA | Nytänkande och kreativitet på At-forum

Den 6-8 april flyttade At-forum västerut och intog Göteborg för första gången. Nytänkande och entreprenörskap genomsyrade invigningen. – Det är få yrkesgrupper som är så fiffiga och kreativa som arbetsterapeuter, sa Jonas Andersson från Västra Götalandsregionen.

Bildtext: – Vårt språk handlar om aktivitet, delaktighet, engagemang och meningsfullhet. Det språket talas i alla länder och i alla kulturer, sa Marilyn Pattison i sitt tal.

Text: Karin Larsson

När At-forum hölls för tionde gången den 6-8 april på Svenska mässan i Göteborg, samlades landets arbetsterapeuter under tre intensiva dagar för att ta del av den senaste forskningen. Vid registreringen blev alla välkomnade av representanter från FSAstud, för dagen iklädda t-shirts med budskapet ”I love OT”.

Första talare ut vid invigningen var FSAs ordförande Lena Haglund. Hon underströk hur viktigt det är att implementera den nya kunskapen som forskningen ger så att klienter/patienter får en bra arbetsterapibehandling.

– Implementering av ny kunskap i så komplexa system som hälso- och sjukvård och socialtjänst visar sig ibland vara lite svårhanterligt, sa hon bland annat.

Ett framgångsrecept är att på ett pedagogiskt sätt använda sig av nya inform-ationskanaler, som webb, diskussionsforum och chatt, enligt Lena Haglund. För att forskning och praktik ska kunna mötas tror hon att det behövs en lärande vardag.

– Det livslånga lärandet kommer att vara nyckeln till en framgångsrik vård och omsorg, avslutade hon.

De drygt 900 deltagare kunde lära sig nytt genom att ta del av någon av de 82 muntliga presentationerna, 37 posters, åtta workshops och åtta miniseminarium.

Jonas Andersson, regionråd och vice ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet i Västra Götalandsregionen, fortsatte invigningen genom att prata om entreprenörskap.

– Arbetsterapeuters kreativitet och nytänkande behövs både inom den offentliga sektorn och den privata för att vi ska kunna ha kvar vår välfärd, menade han och fortsatte:

– De kreativa människorna är de som ser att glaset är halvfullt och inte halvtomt, de där människorna som ser lösningarna istället för problemen. Svårigheten med hälso- och sjukvården är att den är en stor organisation som är toppstyrd med enhetliga regelverk. Traditionellt sett har det inte funnits så mycket entreprenörskap i den offentliga sektorn.

– Vårdvalssystemet i primärvården har öppnat upp för privata aktörer att driva vårdcentraler. Politiskt ser man över möjligheterna att använda sig av vårdvalssystemet även för andra aktörer. Svårigheterna med arbetsterapin är hur man ska reglera förskrivningen av hjälpmedel eftersom det är mycket pengar inblandade.

Trots svårigheterna hoppas Jonas Andersson kunna öppna upp den offentliga sektorn för mer entreprenörskap.

I november utsågs två nya hedersmedlemmar i FSA. Lena Haglund presenterade Anita Helmbring som en drivande kraft inom arbetsterapin och i utbildningsfrågor.
Redan som tonåring bestämde sig Anita för att bli arbetsterapeut eftersom det gav en möjlighet att arbeta med hantverksaktiviteter. När Anita Hembring blev tillfrågad om att bli styrelseledamot i FSA svarade hon ja utan att tveka.

– Ett ord som jag har väldigt svårt att använda mig av är nej, så jag sa naturligtvis javisst, jag kommer.

Anita Helmbring är fortfarande engagerad i förbundet och är ordförande i FSAs stipendiefond.

När den andra hedersmedlemmen presenterades gick Lena Haglund över till engelska, eller utrikiska som hon kallade det. Marilyn Pattison är arbetsterapeut och egen företagare i Australien. Hon är också aktiv i WFOT och har engagerat sig i utvecklingen av arbetsterapin. I sitt tal pratade Marilyn om arbetsterapins framtid och att vi alla kan vara med och forma den om vi jobbar tillsammans.

– Jag tror passionerat på arbetsterapin som profession och på att arbetsterapin kan skapa hälsa och välmående för alla människor.

Marilyn Pattison menar att vi måste möta människor där de är, där det händer. Som exempel nämnde hon tsunamin 2004 och den senaste jordbävningen i Japan i år, där arbetsterapeuter fyller en viktig roll.

– Entreprenörskap i praktiken handlar om att tänka utanför lådan och att ständigt hitta nya sätt att erbjuda tjänster som gör skillnad i människors liv.

Slutligen uppmanade hon alla att våga mer och ta vara på de möjligheter som finns.

Underhållningen framfördes av en av Galenskaparna och After Shaves medlemmar, Knut Agnred. Med skägg och hatt framförde han sånger om Åke Olausson som arbetar på ett salteri på en ö utanför Tjörn.

När förklädnaden åkte av gjorde Knut Agnred succé genom att sjunga låtar som ”KalsippiKajsa” och ”Det ska va gött o leva” och publiken var med i skratt, applåder och fingerknäppningar.

Avslutningsvis delade Lena Haglund ut Kvalitetspriset till arbetsterapienheten, område tre, på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Representanterna Marie Eriksson och Gunilla Christiansson berättade att de arbetat med delaktig-het och engagemang för att forma verksamhetens mål.

Avslutningsvis avtackades alla som arbetat med At-forum: FSAstuds representanter, personal från FSAs kansli och programgruppen.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-05-10

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.