Hoppa till innehåll

TA | Nya studier om Vardagsrevidering och KOL engagerade

Första dagen på At-forum stod såväl arbetslivets utmaningar som interventionsstudier på agendan. Föreläsningar om metoden Vardagsrevidering väckte nyfikenhet hos publiken. Professor Mona Eklund berättade om stressade kvinnor som kan återgå till arbete med hjälp av stimulerande aktiviteter.

Text: Karin Larsson

– Kortfattat kan man säga att det handlar om att minimera sådant som är irriterande och försöka göra mer av sådant som är belönande och stimulerande på olika sätt, sa Mona Eklund som varit ledande i ett forskningsprojekt som har utvärderat Vardagsrevidering jämfört med traditionell rehabilitering via Försäkringskassan.

Kvinnor med stressrelaterade diagnoser fick delta i en gruppintervention som heter Vardagsrevidering. Kvinnorna fick sätta upp individuella mål och arbetade med olika strategier för att förändra sina aktiviteter i vardagen.

Vardagsrevidering hade en positiv effekt på återgång till arbete, självkänsla och på hur mycket kvinnorna var sjukskrivna. Metoden Vardagsrevidering är utvecklad av Lena-Karin Erlandsson som också deltog i projektet.

I publiken fanns intresserade arbetsterapeuter som passade på att ställa frågor när tillfälle gavs. En av frågorna var om Vardagsrevidering kan användas på män.
Mona Eklund förklarade att det var samarbetet med Försäkringskassan som gjorde att man utvecklade metoden för kvinnor, men att den borde fungera även på män med vissa ändringar.

Vardagsrevidering kallas på engelska för ReDO, Re-designing daily life och är framtagen av en forskargrupp på Lunds universitet.

Lena-Karin Erlandssons föreläsning handlade om hur kvinnornas aktivitetsvärde påverkas av Vardagsrevidering.

Aktivitetsvärde handlar om hur man värderar olika aktiviteter och det påverkar i sin tur välbefinnandet. Under tiden kvinnorna deltog i Vardagsrevidering utvecklade de en alltmer positiv uppfattning om sina aktiviteter. Begreppet aktivitetsvärde kommer från modellen ValMO (the Value), Meaning and Occupations model.

En annan interventionsstudie som presenterades under onsdagens eftermiddag var MiA-studien som står för Mätning i Aktivitet. Carina Göransson och Ann Wingårdh på Sahlgrenska universitetssjukhuset lär ut energibesparande metoder till personer med lungsjukdomen KOL. Andningsteknik, tekniska hjälpmedel och arbetsförenkling är olika delar av metoden.

Än så länge har inte så många deltagare varit med i studien som har pågått i fyra år. Det gör att de positiva resultaten är ganska osäkra. Publiken var positiv till studien och såg det som ett angeläget ämne.

Fotnot: Projektet Vardagsrevidering har implementerats i samarbete mellan Lunds universitet, primärvården i Halland och Försäkringskassan i Halland.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-05-10

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.