Hoppa till innehåll

TA | ”Jag har mött hela paletten av härskartekniker”

Inga Jonasson driver jämställdhetsfrågor i vården genom sitt engagemang inom landstingspolitiken i Jönköpings län. Till förmån för politiken valde hon att lämna sitt arbete som vårdlärare och arbetsterapeut år 2003. Nyligen valdes hon för tredje mandatperioden till gruppledare i Vänsterpartiet och leder två män i sin grupp.

Bildtext: Att män och kvinnor behandlas lika i vården är en fråga som engagerar Inga Jonasson. Boken Jämlikhetsanden av Richard Wilkinson och Kate Pickett tar upp vilka konsekvenser ojämlikheter i vården kan få.

Text: Anki Wenster  Foto: Johan Werner

I gruppen har man gemensamt kommit fram till en policy för hur arbetet ska se ut. På Inga Jonasson vilar bland annat att leda gruppen till bra politiska beslut. Det behöver inte innebära att alltid vara överens, understryker hon. I gruppen lyfter hon frågor hon vill driva och med en bakgrund som arbetsterapeut är det ingen slump att hon brinner för funkt-ionshindrades villkor, rehabilitering, hälsa och förebyggande vård, givetvis med jämställdheten i fokus.  

– Genusperspektivet får inte glömmas bort. Det måste genomsyra frågor och diskussioner på alla nivåer, från hur beslut påverkar män respektive kvinnor till hur personalsammansättningen ser ut och likabehandling i vården, säger hon.  
I frågan om könsuppdelad statistik har hon fått stöd från motståndarsidan, vilket hon är väldigt glad för och pekar på betydelsen av tvärpolitiskt samarbete när det gäller genusfrågor.

Att hon tillhör ett parti i minoritet har medfört att hon som gruppledare och partiföreträdare ofta på egen hand fått möta motståndare i politiska diskussioner och som kvinna även attityder med syfte att göra henne tyst och osäker.   

– Jag har mött hela paletten av härskartekniker under 14 års politiskt arbete. Det gäller att vara medveten om vilka beteenden som finns, då det är viktigt att kunna bemöta dem. Men det krävs också mod. Man får inte tystna, utan måste benämna vad man ser och påtala att det är ett personligt påhopp som inte grundar sig i vad jag säger, och istället påminna om att det är sakfrågan som gäller, betonar hon.

Hon menar att man kan lära sig att hantera uppenbara härskartekniker, däremot är det svårare att bemöta mer subtila tecken som att en person vänder bort blicken eller börjar bläddra i papper. Men hon anser att kunskapen om att härskartekniker existerar är viktig ur flera perspektiv, inte bara för att undvika fallgropar som att ta på sig skam och skuld, utan även för att inte själv frestas att anamma ett visst beteende. För visst har hon mött ”motsystrar” som har anpassat sig till en manlig jargong, vilket hon också tror bottnar i att politiken under lång tid dominerats av starka manliga strukturer och kvinnliga förebilder saknats. Själv nämner hon Maria Wetterstrand som en förebild utanför den egna partitillhörigheten. Hon uppmanar kvinnor att samverka mer. 

– Män har oftare både formella och informella nätverk, något vi kvinnor behöver jobba på. Det är också vanligare att män stöttar varandra genom att ge bekräftelse i debatter och samtal, där man som kvinna ofta är så fokuserad på att få fram sitt eget budskap att man glömmer stötta varandra. Att bli bekräftad är oerhört stärkande och att ge stöd behöver inte innebära att man stödjer varandras åsikter fullt ut – det kan vara delar i det som sägs, fortsätter Inga.

Att pojkarnas röster hörs oftare än flickornas i klassrummen visar genusstudier. Ett mönster som går igen i politiken där män i större utsträckning än kvinnor lägger beslag på talartiden. För att belysa problemet föreslog nyligen Vänsterpartiet att man skulle sätta på sig genusglasögonen i kommunfullmäktige och mäta hur talartiden fördelas. 

– Det har tidigare varit en manlig majoritet på gruppledarsidan, men nu är det fler kvinnor så det borde bli en förändring. Ska bli intressant att se, avslutar hon. 

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-05-10

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.