Hoppa till innehåll

TA | Genus – i skuggan av jämställdhetsfrågan

Redaktören har ordet

Få saker engagerar som jämställdhet –  eller snarare bristen på den. För än är vi inte särskilt jämställda i Sverige, även om vi gärna vill tro det.

Förvisso har fler män engagerat sig i jämställdhetsfrågan men de är ännu jämförelsevis få. Och det är kanske inte så konstigt, eftersom det är vi kvinnor som i nio fall av tio drar nitlotten; får lägre lön, sämre vård, mediciner och rehabiliteringsmöjligheter – bortsett från vid vårdnadstvister. Då drar vi oftast vinstlotten och får självklart vårdnaden om barnet. För ett barn behöver ju alltid sin mamma, däremot inte sin pappa lika mycket. Det vet väl alla. Sådana ”50-talsdammiga” föreställningar om manligt och kvinnligt lever inte bara kvar i våra domstolar. De finns även inom hälso- och sjukvården och samhället i stort, endast uttrycken skiljer sig åt.

Om frågan om jämställdhet engagerar många tycks desto färre intressera sig för frågan om hur vi skapar genus. Gunilla Liedberg vid Institutionen för välfärdsstudier vid Linköpings universitet har en teori om varför. Hon har noterat att många studenter ofta förknippar genus med 1970-talets kvinnorörelser och på senare tid FI (Feministiskt initiativ). På så sätt blir genusfrågan politiskt färgad. Det gör att många ”värjer sig”, menar hon. Hennes forskning visar att både yrkesverksamma arbetsterapeuter och studenter tenderar att ta genusperspektivet för givet genom sitt klientcentrerade sätt att arbeta. Läs mer om studierna och hur man infört ett genusperspektiv på arbetsterapeututbildningen i Linköping i artikeln "Många arbetsterapeuter tar genus för givet".

Missa inte heller artikeln om mäns attityder till yrket, om varför många ser det som en väg att ta sig vidare till en annan, ofta högre befattning, eller till ett jobb utanför de traditionella områdena. Ulf Karlsson på Örebro universitet är den enda i Sverige som forskar i ämnet. Hans studier visar att den låga lönen är en av de främsta orsakerna till varför få män söker sig till yrket.

En som seglat in på en hög ingångslön är Tommy Jensen. Han tackade kaxigt nej till en tjänst inom psykiatrin som nyutexaminerad arbetsterapeut. Läs om hans snabba väg till jobbet som coach på utbildningsföretaget Lernia i artikeln "Tommy fick 28 000 i ingångslön".

I det här numret möter du även arbetsterapeuterna Tina Järvenpää och Inga Jonasson som tagit plats inom en traditionellt manlig sfär – kommunpolitiken. De har mött ”hela paletten av härskartekniker”, men funnit ett sätt att hantera dessa.

Trevlig läsning!

Catharina B Tunestad
Redaktör

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-05-10

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.