Hoppa till innehåll

TA nr 3

2011-05-10 TA | Lönesamtal lyfter fram kvinnor som individer

En ny Saco-rapport vänder sig mot den vanliga föreställningen att kvinnor förlorar på en individualiserad lönebildning. Enligt Sacoekonomerna Lena Granqvist och Håkan Regnér, författare till rapporten, kan tvärtom ett välfungerande lönesamtal vara ett sätt att komma tillrätta med löneskillnaderna mellan män och kvinnor.

2011-05-10 TA | ”Jag har mött hela paletten av härskartekniker”

Inga Jonasson driver jämställdhetsfrågor i vården genom sitt engagemang inom landstingspolitiken i Jönköpings län. Till förmån för politiken valde hon att lämna sitt arbete som vårdlärare och arbetsterapeut år 2003. Nyligen valdes hon för tredje mandatperioden till gruppledare i Vänsterpartiet och leder två män i sin grupp.

2011-05-10 TA | Hon klev in på männens revir

När Tina Järvenpää (FP) utsågs till kommunstyrelsens vice ordförande i Trelleborg hösten 2010 bröts den traditionellt manliga dominansen i kommunens borgerliga femklöverstyre. Som 35-årig ensamstående heltidsarbetande småbarnsmamma med liten politisk erfarenhet möttes hon av skeptiker – men även supporters på läktaren.

2011-05-10 TA | Män seglar in – och ofta vidare

Män väljer till viss del arbetsterapeutyrket som en väg att komma vidare till andra befattningar och tjänster. I studier som gjorts av Ulf Karlsson, forskare vid Hälsoakademin på Örebro universitet, uppger drygt hälften av männen att de skulle valt ett annat yrke om de haft möjlighet att välja om. – Huvudskälen är den låga lönen och att de ser få karriärmöjligheter inom professionen, säger han.

2011-05-10 TA | Tommy fick 28 000 i ingångslön

Steget från Volvo Lastvagnar till jobbet som arbetsterapeut på utbildningsföretaget Lernia kan tyckas långt. Men nu är han här. – Om fem år driver jag förhoppningsvis ett socialt företag, säger Tommy Jensen, 42 år.

2011-05-10 TA | Stereotyperna lever kvar vid förskrivning av hjälpmedel

I HSO:s projekt Hjälpmedel – en förutsättning för delaktighet och god livskvalitet gjorde man även en delstudie där man tittade på betydelsen av kön och genus vid förskrivning av hjälpmedel. Den visar bland annat att förskrivarna, som i regel är kvinnor, till stor del bidrar till att upprätthålla könsrollsmönster som finns implicit inom vårdyrket. – Man har inte reflekterat över detta med genus, utan det rullar på i gamla hjulspår, säger Karin Andersson, projektledare och författare till rapporten.

2011-05-10 TA | Män får mer stöd vid sjukskrivning

Män och kvinnor behandlas olika i sjukskrivningsprocessen. SKL:s projekt Jämt sjukskriven har kartlagt olikheterna och tagit fram åtgärder för att komma till rätta med dem. Ett av dem är Genushanden.

2011-05-10 TA | Många arbetsterapeuter tar genus för givet

Att man arbetar klientcentrerat behöver inte betyda att man per automatik har genusglasögonen på sig. Ändå tar många arbetsterapeuter detta för givet. Det menar Gunilla Liedberg, med. dr och universitetslektor vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier vid Linköpings universitet, som forskar och undervisar i genus.

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.