Hoppa till innehåll

TA | Slutbetänkande från Rehabiliteringsrådet

I december 2009 fick professor Åke Nygren i uppdrag att följa och föreslå förbättringar inom rehabiliteringsområdet. Under våren 2010 lämnades ett delbetänkande. Den 1 mars i år kom slutbetänkandet.

Utredningen har gått under namnet Rehabiliteringsrådet där sju personer varit sakkunniga, däribland Birgitta Bernspång, professor i arbetsterapi.

I första hand har utredningen fokuserat sitt arbete på den rehabilitering som sker inom rehabiliteringsgarantins ram. För de båda diagnosområdena (lättare psykisk ohälsa samt ryggbesvär) som ingår i rehabiliteringsgarantin, föreslås att insatser bör sättas in före två månaders sjukfrånvaro, men först när sjukfrånvaro uppstått.

Vidare föreslås multimodal rehabilitering för smärtpatienter med tydligare fokus på arbetsplatsen. För personer med lättare psykisk ohälsa föreslås multimodal rehabilitering i tillägg till kognitiv beteendeterapi. Det senare ska innehålla livsstilsförändring avseende balans mellan aktivet och vila, stressreduktion, samtalsbehandling och arbetslivsinriktad rehabilitering. I detta sammanhang beskrivs Vardagsrevidering och Supported Employment, två metoder som har en tydlig förankring inom arbetsterapi i Sverige idag.

– Arbetsterapi är en av de professioner som ingår i den multimodala rehabiliteringen, varför detta betänkande sannolikt kommer att innebära ökad efterfrågan av arbetsterapeuter för både bedömning och behandling av personer som omfattas av rehabiliteringsgarantin, säger Birgitta Bernspång och tillägger:

– Arbetet i rehabiliteringsrådet har tydligt visat att flera yrkesgrupper är viktiga i rehabiliteringen för att få människor tillbaka i arbete, och att arbetsterapeutisk kompetens är en viktig komponent i denna rehabilitering, både för smärtpatienter och för personer med lättare psykisk ohälsa.

En väsentlig del, som behandlas i slutbetänkandet, är att arbetsterapeuternas kompetens finns inom primärvården, men att den inte används på ett optimalt sätt. 

Den kunskap som arbetsterapeuter besitter om arbetsplatsens betydelse i rehabiliteringen, kommer att få ökad betydelse, enligt professor Åke Nygren som är ansvarig utredare.

För att säkerställa forskning och utveckling inom rehabiliteringsområdet föreslås även att ett kvalitetsregister inrättas för att följa och utvärdera insatserna, samt att ett kunskapscenter skapas för att möjliggöra forskning, utveckling och implementering av resultat i praxis. Vill du läsa mer om Rehabiliteringsrådets slutbetänkande kan du ladda ner den på regeringens webbplats.

Lena Haglund
Förbundsordförande, FSA

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-03-28

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.