Hoppa till innehåll

TA | Nytt register halverade fallskador

Just nu introduceras kvalitetsregistret Senior Alert över hela landet i både kommuner och landsting. Det innebär ett systematiskt arbete med att förebygga undernäring, fall och trycksår. Regeringen satsar 50 miljoner kronor om året i tre år i stimulansbidrag.

Bildtext: Susanne Lundblad, andra från vänster, är just nu tjänstledig för att arbeta som Senior Alert-coach. Hon träffar lednings- och chefsgrupper och sitter med på enhetsmöten för att informera och ge stöd.

Text: Jane Bergstedt  
Foto: Sven Magnusson

– Senior Alert är verkligen inte bara ett register, som man knappar in uppgifter i och rapporterar iväg. Registret ger stöd för ett helt nytt arbetssätt. Man lär sig att jobba förebyggande och tillsammans med andra yrkesgrupper. Vi halverade fallskadorna första året vi använde registret, säger Susanne Lundblad som arbetar som arbetsterapeut på en vårdcentral i Jönköping.

Just nu är hon tjänstledig för att arbeta som Senior Alert-coach med ansvar för Jönköpings och Skaraborgs län. När kommuner och landsting anslutit sig till registret kan de få hjälp av en coach att komma igång. 25 coacher projektanställdes när registret började rullas ut i augusti förra året och drygt hälften fortsätter arbeta även under 2011.

– Jag såg det som ett spännande uppdrag där jag får koncentrera mig på en sak under en tid. Det är någonting nytt efter att ha jobbat som arbetsterapeut sedan 1988.

Under år 2010 anslöt 196 kommuner och 13 landsting. 132 kommuner och 13 landsting delar på de första 50 miljoner kronorna i prestationsersättning för antal riskbedömningar som registrerats.

Barn- och äldreminister Maria Larsson har drivit på frågan för att få till stånd god och lika vård av äldre över hela landet. SKL (Sveriges Kommuner och landsting) och Vårdförbundet har också medverkat, liksom FSA, som suttit med i referensgruppen i samband med framtagandet av registret.

– Många samverkande krafter har gett resultat, säger Jesper Ekberg, som arbetar i Jönköpings läns landsting och är projektledare för att sprida Senior Alert över landet.

Registret utvecklades i Jönköping och var i full drift där 2008. De har således ett försprång och deras riskbedömningar räknas därför i halvor, men är ändå den huvudman som får mest pengar, drygt 13 850 000 kronor.

– Men framför allt handlar vinsterna med registret om att få till stånd ett systematiskt förebyggande arbete, som ger lägre vårdkostnader och inte minst minskat lidande för de äldre, säger Jesper Ekberg.

Susanne Lundblad pekar på att undernäring, fall och trycksår hänger ihop, men att man inte alltid kopplat ihop dem förut.

– När en människa rör sig mindre blir hon inte så hungrig, äter sämre och det kan leda till fall. En person som fallit blir rörelserädd och cirkeln är i gång igen.

Trycksår läker sämre om man inte får bra kost och äter ordentligt, säger hon.
Många gånger tror man att äldre snubblar på sladdar och mattkanter och faller, när det snarare handlar om att de rör sig för lite och äter för dåligt.

– Vi arbetsterapeuter har en stor uppgift att fylla för att se till att äldre håller sig på benen och är aktiva med olika typer av stöd i vardagen.

Lika viktigt är samarbetet med andra yrkesgrupper och huvudmän, med kommunen och hemtjänsten, med sjukgymnaster och sjuksköterskor.

– Vi stöttar varandra i arbetet med samma mål för ögonen. Med registrets hjälp kan vi följa upp vilka åtgärder som ger resultat men även jämföra med andras siffror. Förr rusade vi till med åtgärder när något hänt, nu kan vi ligga steget före. Vi har skapat forum där vi kan prata och samverka.

Som Senior Alert-coach träffar Susanne Lundblad ledningsgrupper och chefsgrupper och är med på enhets-möten för att informera, introducera och ge stöd.

Hon påpekar att många vill veta exakt hur de ska gå till väga, men att det bästa är att varje arbetsplats själva kommer fram till hur de ska arbeta, vem som ska göra vad och vilka kontakter och möten som kan behövas.

Det första steget är att göra riskbedömningar för varje patient eller boende och den kan alla genomföra. Instrumentet är evidensbaserat och alla använder samma.

– Till en början kan man tycka att det här arbetet tar extra tid. Och det blir ett ställe till att knappa in uppgifter i vid sidan av journalen. Men om man tänker på hur mycket tid ett fall med fraktur tar, som kanske leder till en tid i rullstol, och det går att undvika med några knapptryck så, säger Susanne Lundblad.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-03-28

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.