Hoppa till innehåll

TA | "Jobben kommer öka inom äldrevården"

Så här tycker studenterna om geriatrik.

Bildtext: Lisa Joghammar och Arvid Lund, studenter vid Örebro universitet.

Sara Jansson, termin 3, Norrköping

Vad tycker du en arbetsterapeut ska göra inom geriatriken utöver anpassningar/förskriva hjälpmedel?

– Jag kan tänka mig att man exempelvis kan fokusera mycket på att instruera i och ge tips på energibesparande sätt att utföra aktiviteter, så att de äldre känner att de kan orka med mer i sin vardag.

Hur tänker du om din VFU och placering inom geratrik?

– Jag tycker att det är viktigt att prova på VFU inom alla de delar vi har möjlighet. Om arbetsplatsen är bra, givande och utvecklande tror jag att det inte spelar någon som helst roll vilken åldersgrupp man jobbar med.

Hur tror du att jobbsituationen ser ut om några år inom äldrevården?

– Jag tror att jobbmöjligheten kommer att öka inom äldrevården i och med att vi alla lever längre och längre.

Arvid Lund, termin 4, Örebro

Hur tror du att jobbsituationen ser ut om några år inom äldrevården?

– Jag tror det kommer bli allt färre personal samtidigt som det blir mer arbete på grund av privatiseringen inom vården.

Vad anser du att du som arbetsterapeut kan tillföra för positivt mer än anpassningar/hjälpmedel?

– Jag tycker att vi kan tillföra ett nytt ”helhetstänk” och hjälpa till med att ta vara på de förmågor brukarna faktiskt har.

Vill du jobba med äldre när du har studerat klart?

– Ja, det kan jag tänka mig.

Lisa Joghammar, termin 4, Örebro

Vad tycker du en arbetsterapeut ska göra inom geriatriken utöver anpassningar/förskriva hjälpmedel?

– Jag tycker vi ska informera personal och anhöriga om till exempel ergonomi. Man bör också försöka få in meningsfulla aktiviteter i de äldres vardag.

Vad anser du att du som arbetsterapeut kan tillföra för positivt mer än anpassningar/hjälpmedel?

– Jag tycker vi kan tillföra ett annat synsätt på de äldres tillvaro, framför allt att de ska få ägna sig åt meningsfulla aktiviteter.

Hur tänker du om din VFU och placering inom geriatrik?

– Jag har tidigare jobbat mycket inom äldreomsorgen så jag skulle vilja prova på ett nytt område. Däremot kan jag tänka mig att jobba inom geriatriken när jag är färdigutbildad.

Sandra Fors, termin 5, Stockholm

Vad skulle du vilja göra om du arbetade inom äldrevården som arbetsterapeut?

– Även om det är en typ av anpassning så skulle jag vilja arbeta med att utforma/designa en bra miljö för patienterna, där de kan uppleva ett maximalt välbefinnande. Mycket aktivitetsträning i grupp!

Hur tänker du om din VFU och placering inom geratrik?

– Jag har skaffat mig bra kunskaper inom den VFU som varit på geriatriken. Tycker dock att utbildningen ska ge möjlighet till att välja fler inriktningar redan på tidigare terminer. till exempel pediatrik, psykiatri, företagshälsovård med mera.

Vad tror du att arbetsuppgifterna kommer att vara inom äldrevården om några år?

– Kanske att arbetsterapeuten arbetar mer med att utbilda annan personal i till exempel förflyttningstekniken, eller kanske har arbetsterapeuten ett mer administrativt arbete?

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-03-25

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.