Hoppa till innehåll

TA | ”Jag har alltid varit intresserad av människa och teknik”

TA möter universitetslektorn och forskaren Evastina Björk i "Mitt i vardagen".

Text och foto: Ulla-Karin Höynä

Arbetsterapeuter är ofta problemlösare. Det anser Evastina Björk, universitetslektor och forskare på Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap i
Göteborg, som intresserar sig för universell design.

2006 rekryterades hon till Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap, NHV, för att bygga upp en utbildnings- och forskarverksamhet på temat universell design.

Vilken nytta har du haft av din utbildning till arbetsterapeut?

– Den har gett mig en fantastisk grund till det jag senare gjort i livet, som har betytt mycket för mig. Det är en bred utbildning där man ser till det fysiska, mentala och sociala. Man ser individen i ett sammanhang.

Efter utbildningen var Evastina Björk anställd på Sahlgrenska och arbetade under flera år med rehabilitering, därefter som distriktsarbetsterapeut. Hon gick sedan till det privata näringslivet och ägnade sig åt produktutveckling. 1999 tog hon en teknisk licentiatexamen i produktutveckling vid Chalmers Tekniska Högskola. 2003 doktorerade hon vid Otto von Guericke University i Tyskland. Avhandlingen handlade om forskning inom små företag som utvecklar tekniska hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar. 

Hur kommer det sig att du valde tekniskt inriktade utbildningar?

– Människa och teknik och interaktionen dem emellan har jag alltid varit  intresserad av. Att finna lösningar som innebär positiv förändring för människor med funktionsnedsättning är en särskild utmaning.

På vilket sätt lämpar sig arbetsterapeutens kompetens i det här sammanhanget?

– Arbetsterapeuters stora bidrag upplever jag ligger i förmågan till ett helhetsperspektiv.

Till hösten startar NHV en diplomutbildning inom Universell design på avancerad nivå. Den är indelad i hälsorelaterade kurser och kurser inom universell design. Man kan antingen att hela programmet eller läsa fristående kurser.  

Vilka tror du kommer att söka utbildningen?

– Arbetsterapeuter har hittills utgjort en stor grupp av studerande på detta tema och sjuksköterskor samt personer som arbetar med regional och kommunal planering. Vi har också haft ett flertal chefer inom kommunal och regional hälsovård.

Evastina Björk berättar att Universell design är ett stort ämne internationellt. Under våren deltar hon och en doktorand i en konferens i Kanada där man ska diskutera folkhälsa i relation till ”Universal Design”. 2010 deltog hon i en internationell konferens i Japan. Det är många länder, som i likhet med EU, ser Universell design som en demokratifråga. I Norge har man tagit politiska beslut som innebär stora satsningar på ”Universell utformning”, som området benämns där.  

Sommaren 2012 går hennes kontrakt med NHV ut. Vad nästa steg blir vet hon inte. Men hon är övertygad om att innovation och Universell design på något sätt kommer att finnas med i hennes fortsatta yrkesliv.    

Namn: Evastina Björk
Arbetar som: Universitetslektor
Ålder: 55
Bor: Göteborg
Familj: Ja
Arbetsterapeuters styrka: Holistiskt perspektiv 

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-03-25

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.