Hoppa till innehåll

TA | Försäkringskassan ska utveckla metoder för bedömning av arbetsförmåga

Försäkringskassan har fått i uppdrag av regeringen att vidareutveckla metoder för bedömning av arbetsförmåga inom sjukförsäkringen.

Man ska vidareutveckla metoder och instrument för bedömning av arbetsförmåga, i första hand mot den reguljära arbetsmarknaden.

Samverkan sker med Socialstyrelsen och Arbetsförmedlingen. Nuvarande rollfördelning mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården ska vara en utgångspunkt.

Arbetet har nu påbörjats och avsikten är att till hösten 2011 ha utvecklat en modell med metoder som kommer att testas i praktiken under hösten och våren 2012. Avsikten är att arbetet ska vara klart under hösten 2012.

FSA deltar mycket aktivt i detta arbete. Vi är representerade i referensgruppen och det finns yrkesföreträdare och forskare inom området i två av de tre arbetsgrupperna och tillhörande referensgrupper man tillsatt.

Vidare har undertecknad, lektor Elin Ekbladh och lektor Jan Sandqvist fått i uppdrag att under våren ta fram ett antal arbetsterapeutiska metoder och instrument som ska användas vid bedömning av individens medicinska förutsättningar för arbete. 

Vill du ha mer information eller har tankar kring detta arbete kan du kontakta undertecknad.

Lena Haglund
Förbundsordförande, FSA

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-03-28

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.