Hoppa till innehåll

TA | Den nya generationen äldre passar arbetsterapeuter perfekt

Redaktören har ordet

"De äldre". Vilka är de? Vilka räknas dit? Du, jag, kollegan eller svärmor? Det enda vi vet med säkerhet är att vi alla blir äldre, om vi får leva och vara friska. Vi vet också att "de äldre" förändras i takt med tiden, när nya generationer träder in i den så kallade pensionsåldern (ett ord som för övrigt snart kommer att vara förpassat till historie-böckerna), med andra, uttalade krav på boende och vård jämfört med tidigare "äldre-generationer". Snart har den sista lågmälda generationen, "gabardinpensionärerna", som aldrig klätt sig i jeans och aldrig ifrågasatt vad doktorn eller arbetsterapeuten säger – gått ur tiden. In på arenan håller istället den nya sortens seniorer på att ta plats. Och de hörs och syns – och räknar med att leva länge.

Politikerna har noterat det, byggherrarna likaså, liksom media, som nu och då rapporterar om "de nya seniorerna" med högre, mer specifika krav på livet i största allmänhet, som inte vill ge avkall på något, trots begynnande knä- och ryggproblem och tilltagande sämre syn. De som inte vill förändra sina liv och sitt sätt att leva bara för att almanackan råkar visa att de uppnått en viss ålder. Vaddå ålder, det är ju bara en löjlig siffra! Och jobbar vidare som om inget hänt när de fyllt 67 och till och med 70. Och fortsätter med den årliga semesterresan utomlands och hobbiesarna för övrigt. Och varför skulle de inte det, så länge de orkar.

Arbetsterapeuter har ett guldläge framför sig. För vilka, om inte arbetsterapeuter, kan den här biten bäst, när det gäller att hjälpa människor att behålla sin livskvalitet, delaktighet och självständighet så långt det är möjligt?

I det här numret möter du arbetsterapeuter inom olika områden som arbetar med just äldre; dementa och/eller som drabbats av stroke. Gemensamt för dem är att de använder sig av nya tankesätt och metoder.

Du får även läsa om ett nytt spännande forskningsprojekt om äldre och sociala medier som pågår på Umeå universitet. En ytterligare arena där vi kommer att se fler av den nya generationens seniorer!

Vi har även riktat strålkastarna mot det etiska dilemmat som många arbetsterapeuter upplever med tvångs- och skyddsåtgärder inom demensvården. För vems skull bältar man egentligen en senildement individ? För personens egens skull, de anhörigas eller vårdpersonalens? Vi hoppas med dessa artiklar få igång en diskussion i frågan. Hör gärna av er till TA!

Trevlig läsning!

Catharina B Tunestad
Redaktör, TA
e-post: catu.fsa@akademikerhuset.se

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-03-28

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.