Hoppa till innehåll

TA | Arbetsterapeutiska insatser i skolan ger barnet förutsättningar att lyckas

Ny avhandling av Michaela Munkholm, Umeå universitet, www.umu.se.

Text: Michaela Munkholm

Denna avhandling avser att utvärdera reliabilitet och validitet hos bedömningsinstrumentet Skol-AMPS (Fisher, Bryze, Hume & Griswold, 2007), samt bidra med kunskap om barn med lindriga funktionshinder, som ofta faller mellan stolarna när resurser i skolan prioriteras.

Vi avsåg även att utvärdera Skol-AMPS kliniska användbarhet samt beskriva hur bedömningen kan användas tillsammans med lärare för att planera mål och genomföra åtgärder som underlättar utförandet av skoluppgifter för barn med lindriga funktionshinder i svensk skolmiljö.

Resultaten bekräftar god reliabilitet och validitet samt visar att Skol-AMPS är tillförlitlig att använda för att planera mål och implementera arbetsterapeutiska åtgärder. De effektivaste åtgärderna implementerades direkt i barnets klassrumsmiljö för att kompensera och därigenom underlätta barnets skoldag, det vill säga, utföra sina skoluppgifter effektivare, självständigare och med mindre ansträngning.

Ett annat intressant resultat visade att även om barnet fick specialpedagogiska insatser påverkades inte det praktiska utförandet av skoluppgifter vilket betonar att arbetsterapeutens insatser inte ersätter de specialpedagogiska, utan kompletterar dem.

De arbetsterapeutiska insatserna var inte direkt kopplade till skolans kunskapsmål, men gav förutsättningar för barnet att kunna göra vad de behöver för att lyckas nå dessa mål. I Sverige är det ovanligt att arbetsterapeuter är knutna till elevhälsan, men en arbetsterapeutisk bedömning kan bidra med att tidigt identifiera barn som har aktivitetsbegränsningar i sin skolmiljö och motivera behov av stöd.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-03-25

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.