Hoppa till innehåll

TA nr 2

2011-03-28 TA | Slutbetänkande från Rehabiliteringsrådet

I december 2009 fick professor Åke Nygren i uppdrag att följa och föreslå förbättringar inom rehabiliteringsområdet. Under våren 2010 lämnades ett delbetänkande. Den 1 mars i år kom slutbetänkandet.

2011-03-28 TA | Nya nationella riktlinjer för insatser vid schizofreni

Den tredje mars offentliggjorde Socialstyrelsen de nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Ulrika Bejerholm, som suttit med i prioriteringsgruppen som arbetsterapeut, menar att riktlinjerna tillvaratagit arbetsterapeuternas perspektiv och metoder. – Många rekommenderade insatser stämmer överens med hur vi arbetar, säger hon.

2011-03-28 TA | Tvångsåtgärder i demensvården – för vems skull?

För snart ett år sedan drog Socialstyrelsen in sina föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder i demensvården (SOSFS 1980:87). En SOU 2006:110 befinner sig fortfarande under beredning i regeringskansliet och en ny rapport För vems skull? togs fram i höstas. Frågan om tvång och skydd har stötts och blötts länge och handlar både om etik och juridik.

2011-03-28 TA | Svenskt Demenscentrum: "Det krävs en lagstitftning"

Rapporten från Svenskt Demenscentrum ger en bred belysning av var frågorna om tvångs- och skyddsåtgärder befinner sig i dag. Här redovisas slutsatser i rapporten i korthet.

2011-03-28 TA | ”Vi borde prata mer om etik”

I Göteborg finns en övergripande arbetsgrupp som arbetar med tvångs- och skyddsåtgärder i demensvården, som stöd för verksamhetschefer och personal. Drivande i det arbetet är arbetsterapeuten Eva Silow, som är en av cirka 50 medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR) i landet.

2011-03-28 TA | ”Det blir ofta jag emot dom”

När både undersköterskor och anhöriga vill sätta in tvångs- eller skyddsåtgärder för en förvirrad åldring är det lätt att känna sig både trängd och ensam som arbetsterapeut. Det har hänt Maria Knutsson i stadsdelen Lundby i Göteborg.

2011-03-28 TA | Försäkringskassan ska utveckla metoder för bedömning av arbetsförmåga

Försäkringskassan har fått i uppdrag av regeringen att vidareutveckla metoder för bedömning av arbetsförmåga inom sjukförsäkringen.

2011-03-28 TA | Vilsam aktivitet istället för passivitet

De gamla sitter tillsammans med personalen i det blå vardagsrummet på Älandsgården, strax norr om Härnösand. De tittar på ett inspelat avsnitt av Allsång på Skansen. Kaffekopparna står på bordet. Någon sjunger med i en sång som väcker minnen, någon stickar en strumpa. Stämningen är rofylld, helglik och trygg.

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.