Hoppa till innehåll

TA | Varför lean – och varför nu?

Flera universitetssjukhus har infört, eller är på väg att införa lean. Många vårdcentraler följer efter. Inom ett antal landsting och kommuner är lean-filosofin en uttalad del av det övergripande förbättringsarbetet. Varför har lean blivit så attraktivt – och varför just nu?

Text: Hans Tunestad

Historien om lean börjar i det krigshärjade Japan efter andra världskriget. Den lilla Toyotafabriken saknar helt den amerikanska bilindustrins resurser.

För Toyotas chefer framstår dock den amerikanska stordriften som ineffektiv då den innebär väntetider och stora omställningskostnader, och endast möjlig i ett land med ekonomiskt överflöd.

Under chefsingenjören Taiichi Ohno försöker Toyota istället skapa ett produktionssystem som minimerar allt slöseri. Detta system blir känt som Toyota Production System, senare ”lean production” eller helt enkelt ”lean”.

En liknande historia skulle man kunna berätta om den svenska sjukvårdens problem och utmaningar. Efter de ekonomiskt gynnsamma åren fram till 1970-talet stryps gradvis resurserna, framför allt under 1990-talets krisår. Den arbetsorganisation som utvecklades under de feta åren framstår nu som ineffektiv. För många blir ”lean” svaret på sjuk- och hälsovårdens resursbrist.

Det ekonomiska perspektivet är något som lean har gemensamt med en annan het fråga – prioriteringar.

Carin Renger, tillförordnad verksamhetschef på Arbetsterapikliniken på Karolinska sjukhuset, menar att det vid prioriteringsmöten faller sig naturligt att titta på patientflödet, vilket lätt ger diskussionerna ett lean-perspektiv.

Christer Larsson, arbetsterapeut som arbetar med förbättringsarbete inom Västerbottens läns landsting, anser att lean och prioriteringar är två parallella spår. Prioriteringar handlar om att omfördela resurserna, lean i sin tur om att göra mest nytta för patienten med de resurser som står till buds.

Att förändra en arbetsorganisation är dock ett omfattande arbete präglat av osäkerhet. Detta har skapat en marknad för managementkonsulter specialiserade på omorganisationer.

Som något av spindeln i nätet finns här sammanslutningen Lean Forum som bland annat delar ut ”Svenska Leanpriset”, vilket 2010 gick till Capio S:t Görans sjukhus (tillsammans med trafiksäkerhetsföretaget Autoliv). Forumets välfyllda kalendarium visar på det stora antal konferenser och utbildningar i och om lean som anordnas i Sverige idag. I enlighet med den handfasta lean-logiken att föra vidare förbättringsidéer, brukar representanter från organisationer som genomfört konceptet framträda på dessa konferenser och vittna om sitt eget arbete.

Men det är inte helt klart vad som krävs för att bli en ”lean-expert”, eller vad en sådan gör. I en insändare i Läkartidningen (nr. 23, 2010) framställs lean-arbetet som bortkastad tid och därmed något av en självmotsägelse. Istället för att ägna sig åt patienterna tvingas man sitta och försöka förstå lean-principerna genom att kasta bollar i hinkar och andra förment pedagogiska övningar.

Skribenten menar att det är en självklarhet att använda personalens insikter för att försöka effektivisera arbetet. Att döma av kommentarerna på artikeln finns det åtminstone ett antal läkare som delar den uppfattningen.

Ett annat hot mot lean-arbetet är en alltför snäv budget. Då finns risken att införandet av lean sammanfaller med neddragningar vilket, enligt en artikel Dagens Samhälle (nr 24/2010), varit fallet på Lunds Universitetssjukhus.

Lean-arbetet kan då framstå som ett sätt att genomföra nedskärningarna – åtminstone för personalen som bär upp verksamheten. De finns således ett antal faktorer som håller lean-rörelsen inom svensk hälso- och sjukvård igång; från konsulter och engagerade vårdarbetare till sammanflätningen med andra processer inom vårdsektorn.

Men om personalen uppfattar lean-arbetet som ett hot mot verksamheten, eller mot sina egna jobb, kan lean bli ännu en sprattlande managementfluga som kom – och flög förbi.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-02-22

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.