Hoppa till innehåll

TA | Upplevelser av aktivitetsutförande hos barn och ungdomar med CP

Ny avhandling av Annika Sköld, Karolinska institutet, www.ki.se.

Text. Catharina B Tunestad
Foto: Stefan Thelin

Annika Skölds avhandling fokuserar på upplevelser av aktivitetsutförande hos barn och ungdomar med unilateral cerebral pares (cp).

Den första studien beskriver ungdomars upplevelser av att utföra aktiviteter som kräver medverkan av båda händerna. Den visar att valet av strategi för utförandet kan vara ett dilemma där olika alternativ vägs mot varandra, med hänsyn till aspekter i aktiviteten, hos individen och i omgivningen. Trots det är det inte alltid möjligt att hitta en lösning man är nöjd med.

Den andra studien beskriver ungdomars upplevelser i samband med övre extremitetskirurgi och visar på upplevda förbättringar, både i användandet av handen, aktivitetsutförande och utseende.

De upplevda förändringarna återspeglades dock inte i de objektiva mätningar som gjorts i samband med behandlingen utan var mer relaterade till aktiviteter i dagliga livet och till kvalitativa aspekter.

En viktig kunskap från de två intervjustudierna var därför att det är nödvändigt att uppmärksamma hur personen själv upplever utförandet av aktiviteter, även om personen klarar leva sitt dagliga liv självständigt.

Ett frågeformulär som fokuserar specifikt på utförandet av tvåhandsaktiviteter och på personens egen uppfattning av aktivitetsutförandet utvecklades därför som en del i avhandlingsarbetet.

En validitetsstudie av frågeformuläret, Children’s Hand-use Experience Questionnaire (CHEQ), för barn i åldersgruppen 6–18 år med diagnoserna armreduktionsmissbildning, obstetrisk brachial plexus skada, och unilateral CP, visade på god validitet. CHEQ finns att tillgå utan kostnad på www.cheq.se.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-02-22

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.