Hoppa till innehåll

TA | Prioriteringscentrum – en kunskapskälla

Prioriteringscentrum fungerar som en länk mellan forskning och den praktiska vardagen i det ofta svåra prioriteringsarbetet inom vården. – Arbetsterapeuter och sjukgymnaster ligger i framkant vad det gäller att jobba med öppna prioriteringar, säger Mari Broqvist på Prioriteringscentrum i Linköping.

Bildtext: Prioriteringscentrum i Linköping.

Text: Karin Larsson
Foto: Hans Tunestad

Sedan tio år finns Prioriteringscentrum i Linköping som ett nationellt kunskapscentrum för prioriteringsarbete i vården. Projektledaren Mari Broqvist, som i grunden är arbetsterapeut, ger metodstöd till olika prioriteringsprojekt inom vården.

– Vi vill vara ett stöd ute i praktiken, men vi kombinerar det med att studera någonting som vi tror kan ha ett nationellt intresse, som kan lära andra någonting, säger Mari.

Prioriteringscentrum publicerar rapporter och vetenskapliga artiklar, men en stor del av arbetet är praktiskt stöd till olika prioriteringsprojekt inom vården. På Prioriteringscentrum sker arbetet tvärprofessionellt med bland andra statsvetare och etiker som studerar teoribildning och gör begreppsanalyser.

Många arbetsterapeutenheter i landet har redan gjort egna interna prioriteringsarbeten och dessutom satsar man på att utbilda personalen.

– Jag har träffat arbetsterapeuter i alla landsting i Sverige och de har ett väldigt bra utgångsläge när det väl kommer stora prioriteringsarbeten, säger hon.

Prioriteringscentrum anordnar regelbundet en handledningskurs i den nationella prioriteringsmodellen för vården. Man är också i färd med att ta fram en interaktiv handbok på internet eftersom intresset av metodstöd är så stort.

Prioriteringsmodellen bygger på de riktlinjer och den etiska plattform som Sveriges riksdag beslutade om 1997. Modellen används av regioner, landsting och kommuner i prioriteringsarbeten. Idag pågår också ett projekt tillsammans med bland andra Hjälpmedelsinstitutet för att se om modellen kan användas på individnivå.

– Sverige är ett land som man i världen tycker är väldigt intressant, eftersom man jobbar i riktning mot mer öppna prioriteringar grundade på de etiska principerna, säger hon.

Samtidigt är Mari klar över att prioriteringar är ett komplext område.

– Vi vet att det är svårt och det går inte att göra det här med prioriteringar, enkelt säger hon.

Framöver blir Maris stora utmaning att också studera det praktiska införandet av prioriteringar och se hur det faller ut gentemot patienterna.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-02-22

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.