Hoppa till innehåll

TA | Prioriteringar – avgörande för utvecklingen inom vård och omsorg

Ledaren

Årets första ledare känns alltid lite mer högtidligt och spännande att skriva än de övriga.

Vad kommer 2011 att innebära för arbetsterapeuter i Sverige? Kommer vi, när vi summerar året, att känna att arbetsmarknaden och arbetsinnehållet har utvecklats på det sätt som vi formulerat i vår vision, agenda och strategiska plan för de kommande åren?

Kommer vi att ha närmat oss en vård- och omsorgssituation där de klienter/patienter som är i behov av våra insatser också får ta del av dem? Kommer våra insatser och vår kompetens att tydliggöras i form av bättre löneutveckling? Detta är exempel på frågor som kommer att vara mycket centrala i vårt arbete, både lokalt och centralt, under året.

I årets första nummer av tidskriften Arbetsterapeuten behandlar vi området prioriteringar. Det är en avgörande fråga för den framtida utvecklingen av vård och omsorg i Sverige. Prioriteringar är, och kommer att vara nödvändiga; efterfrågan på vård och omsorg från den enskilde är större än de resurser samhället tilldelar.

Det är därför av stor vikt att prioriteringar görs på det sätt som riksdagen fastställt. Riksdagen har också angett att sjukvårdshuvudmännen ska göra öppna prioriteringar, som alla kan få insyn i.

Arbete med detta har påbörjats i många landsting, andra ligger i startgroparna. Även flera kommuner i landet har visat intresse för detta arbetsätt, vilket FSA uppfattar som mycket positivt. Många av våra medlemmar är anställda inom kommuner och de behöver också få vägledning i hur prioriteringsarbetet ska genomföras.

Vi, legitimerade arbetsterapeuter, har liksom annan personal, skyldighet att medverka i prioriteringsarbetet.

FSA har i flera år arbetat aktivt med frågan. Vi har tillsammans med sjukgymnasterna, exempelvis tagit fram ett studiematerial för att underlätta arbetet med frågan på lokal nivå.

Studiematerialet är tänkt att användas i studiecirkelform, men kan naturligtvis även användas av en enskild medlem.

Det nationella kunskapscentrumet för prioritering inom vård och omsorg – Prioriteringscentrum – var en viktig samverkanspartner när materialet togs fram. Idag har FSA en styrelseplats i dess styrelse.

Ska prioriteringsarbetet få en trovärdig och stabil grund att stå på måste det bygga på de principer som angetts: människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen.

Prioriteringsarbetet kräver ett systematiskt arbetssätt där kunskap om insatsernas värde spelar en central roll. Arbetsterapeuter måste, för att prioriteringarna ska få den stabila grund som man avser, ges möjlighet att aktivt medverka i detta arbete. Våra insatser är viktiga i dagens vård- och omsorgsarbete, men ska naturligtvis utsättas för samma granskning som alla andras insatser.

För att säkerställa arbetsterapeutens kompetens och val av insatser kan deltagande i året At-forum vara ett viktigt bidrag. Under konferensen kommer aktuella utvecklings- och forskningsprojekt inom arbetsterapi att presenteras. Där kan man få kunskap om projekt som behandlar evidensbaserade insatser och kostnadseffektivitet av insatserna. Detta är värdefull kunskap i prioriteringsarbetet.

Man får också möjlighet att knyta kontakter med kollegor som arbetar inom samma eller snarlika områden. Det ger förutsättningar för att följa utvecklingen på ett enkelt sätt, men kanske också inspiration till att initiera nya egna projekt.

När prioriteringarna har sin grund i ett systematiskt arbetssätt och inte utgår från mer eller mindre oreflekterade inskränkningar av insatser för individen så blir det också betydligt lättare för arbetsterapeuten att kommunicera prioriteringarna till exempelvis patienter/klienter.

Genom att engagera oss och aktivt delta i arbetet med prioriteringar kan vi minska känslan av osäkerhet och svårigheten i att förstå de prioriteringar som görs. Detta förutsätter förstås att vi bjuds in i prioriteringsarbetet! Och att vi själva tar plats i detta viktiga arbete!

Lena Haglund
Förbundsordförande, FSA
E-post: lena.haglund.fsa@akademikerhuset.se

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-02-22

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.