Hoppa till innehåll

TA | "Jag älskar att jobba med äldre"

TA möter arbetsterapeuten Sofia Raccuia i "Mitt i vardagen".

Text & foto: Anki Wenster

Hej! Beskriv var du jobbar någonstans?

– Jag jobbar på Medicinavdelning 2 på Akutcentrums Rehabenhet på Skånes
universitetssjukhus i Malmö, Det är en del av Akutcentrum, med äldre multisjuka
patienter. Jag är även engagerad i tvärprofessionella projekt, där både kvalitetssäkring och utveckling ingår i arbetsuppgifterna. Det senaste, Projekt Walder, fokuserar på kognitiv svikt.

Vilka är de viktigaste delarna av ditt arbete?

– Att kunna bedöma och se konsekvenserna av aktivitetsnedsättning och
kognitiv svikt hos patienterna och rikta insatserna rätt. Jag jobbar även med
kvalitetssäkring av mitt eget arbete, men även med förbättringsarbete för arbetsplatsen i stort.

Vilka förutsättningar behövs för att du ska kunna utveckla ditt arbete?

– Stöd från ledningen, i form av avsatt tid och de resurser som behövs.

Berätta om Projekt Walder?

– Projektet har medvetandegjort hur stor problematiken är med kognitiv svikt på Medicinavdelningarna, något vi som arbetsterapeuter varit medvetna om. Men vad betyder ett lågt MMT-Mini Mental Test, och hur tas den kognitiva problematiken ut i aktivitet? I projektet har jag och en kollega testat alla patienter
som tackat ja, med MMT, klocktest, och gjort bedömningar av ADL-aktiviteter
med hjälp av GBS-skalan, en kvantitativ skala för bedömning av demens.

Vad har projektet gett?

– De preliminära resultaten visar att så många som varannan patient har en
kognitiv svikt, så det är nog där vi ska lägga fokus. Kan man hitta patienterna
lite tidigare, kan de få rätt insatser och kognitiva hjälpmedel när det fortfarande
finns möjlighet för dem att lära sig hur hjälpmedlet fungerar.

– Framöver hoppas vi också att GBSskalan ska kunna användas av alla arbetsterapeuter inom enheten som en kvalitetssäkring.

Projekt Walder ligger även till grund för hennes kommande Masteruppsats.
Kognitiv svikt och demenssjukdomar är det område som lockar Sofia mest.

Varför?

– Jag älskar att jobba med äldre, många av dem ger så mycket tillbaka.

– Det är en utmaning att få ett bra möte med en kognitivt sviktande patient.
I aktiviteterna blir det tydligt varför det inte fungerar. Man kan hjälpa patienten
bara genom rätt bemötande. Det är samtidigt ett klientcentrerat arbete. Det jag bedömer som ett problem kanske inte patienten tycker är ett problem.

Hur får du till ett bra möte?

– Jag försöker möta patienten på rätt nivå och skapa en lugn samtalsmiljö. Jag
ställer tydliga, korta frågor och inväntar svar. Det är viktigt att ge patienterna gott
om tid, uppmuntra dem att berätta fritt om hemsituationen. Det är även viktigt
att tydligt visa med kroppsspråket vad som ska hända härnäst och vid aktivitet
ge korta, tydliga instruktioner eller visuell och verbal guidning, avslutar hon.

Namn: Sofia Raccuia
Arbetar som: Arbetsterapeut på Akutcentrums Rehabenhet på Skånes universitetssjukhus i Malmö.
Ålder: 29 år (fyller 30 år den 19 februari).
Bor: I Malmö.
Familj: Sambon Martin.
Övrigt: FSA-företrädare inom kliniken och nätverksledare för fallprevention.
Arbetsterapeuters styrka: Helhetssynen.

Fotnot: På AT-forum i april föreläser Sofia och kollegan Jenny Cappelin om projekt Walder.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-02-22

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.