Hoppa till innehåll

TA | Historien bakom lean

Begreppet ”lean” skapades i slutet av 1980-talet och spreds till en bredare publik genom boken The Machine that Changed the World, som kom ut 1990. Boken baserades på ett mångårigt forskningsprojekt om företaget Toyota.

Text: Hans Tunestad

Lean är en tolkning av Toyotas produktionssystem. Genom att boken huvudsakligen beskrev ett sätt att organisera arbete och företagande, snarare än till exempel fabrikens politiska och sociala kontext, blev det möjligt att överföra lean till i princip vilken arbetsplats som helst. Denna tolkning har därmed möjliggjort ”lean service”, ”lean healthcare”, etc.

Toyota hade utvecklat ett antal idéer som skulle effektivisera bilproduktionen. Viktigast (enligt chefsingenjören Ohno) var kanban, eller ”just-in-time”, där allt skulle göras när det behövdes och inte tidigare. Det var ett sätt att komma undan bland annat lagerkostnader, men också onödigt arbete och väntetider, dvs. muda, eller slöseri.

Andra omtalade praktiker är kaizen, eller ständiga förbättringar (där de anställda förväntades hjälpa till att utveckla och effektivisera arbetsprocessen), och garanterad livstidsanställning (som skulle få de anställda att idenfiera sig med företaget).

”Lean” har idag blivit en allmän beteckning på arbetsorganisationer som inspirerats av Toyotas managementidéer. Det finns ingen gemensam standard för att avgöra om en verksamhet är lean, inte heller för hur man inför lean, utan det kan ske på olika sätt.

Källor: James P Womack et al: The Machine that Changed the World.
Tony Elger och Chris Smith, utg: Global Japanization? The transnational transformation of the labour process. Matthias Holweg: “The genealogy of lean production” i Journal of Operations Management.


Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-02-22

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.