Hoppa till innehåll

TA | Från djupdykning till överblick

I Kalmar län är ett av målen i prioriteringsarbetet att stärka yrkesrollen för arbetsterapeuterna. – På sikt blir alla tryggare med rätt förväntningar och roller. Det gagnar framför allt patienterna att vi gör rätt insatser, säger Charlotte Lindén på Västerviks sjukhus.

Text: Karin Larsson

Kalmar läns arbetsterapeuter var bland de första i landet att satsa på prioriteringsarbete enligt den nationella prioriteringsmodellen.

– Vi var ganska tidigt ute och hade fått nys om den här modellen. Vi ville testa den mer praktiskt, säger Monica Ahlström som är arbetsterapeut i Oskarshamn.
De första åren valde man i Kalmar län att gå på djupet med vissa av prioriteringsobjekten. Arbetsterapeuterna gjorde en översyn av forskningsläget och lärde sig samtidigt modellen. Det var en positiv erfarenhet, men tog alldeles för lång tid om man skulle greppa om större områden. I slutet av 2009 kom idén att göra en översyn av hela arbetsplatser och titta på prioriteringar utifrån det större perspektivet.

I Kalmar län kopplar man ihop prioriteringsarbetet med egna framarbetade behandlingsriktlinjer. Båda delarna bygger på ett evidensbaserat arbetssätt.
Även de nationella riktlinjerna går att koppla ihop med prioriteringsarbetet, eftersom de rekommenderade behandlingarna också är rangordnade enligt samma modell.

– Jag tror att vi kommer att ha stor nytta av arbetet framåt. Det här är frågor som blir aktuella på många olika sätt framöver, säger Monica som har fungerat som metodstöd för sina kollegor.

Syftet med prioriteringsarbetet för Kalmar län är att rama in arbetsterapins uppdrag, att förtydliga yrkesrollen och att prioritera utifrån det aktuella kunskapsläget.

– Vi ser det som ett kvalitetsarbete för att bli mer samstämda i vår syn på prioriteringar, säger Monica.

Såväl arbetsterapeuter i det kliniska arbetet som chefer har engagerat sig i prioriteringsarbetet och flera har gått eller går den handledarkurs som Prioriteringscentrum anordnar.

– Motivationen har legat i att man har känt en viss frustration över att man har så stort uppdrag och att man vill tydliggöra för sig själv vad man ska göra, säger Charlotte Lindén som är arbetsterapeut och områdeschef för Samrehab.

Prioriteringsarbetet har visat sig vara användbart när det börjar nya arbetsterapeuter eller när det kommer nya behandlingsmetoder. Framför allt har arbetet inneburit att man kan föra resonemang kring patientnytta, evidens och kostnadseffektivitet.

Men att starta upp prioriteringsarbetet var svårt och har tagit sin tid. Både Monica och Charlotte säger att man behöver stöd av någon som kan prioriteringsmodellen. Mari Broqvist på Prioriteringscentrum har fungerat som handledare.

– Det är väldigt komplext med prioriteringar. Det finns inget facit utan det handlar om att resonera utifrån de etiska principerna, säger Monica.

Efter att ha arbetat sig igenom de första åren med prioriteringsarbete satsar nu Kalmar län på samverkan mellan arbetsplatser så att prioriteringar görs så lika som möjligt över hela länet.

– Nu när jag tittar på det arbete vi har gjort så känner jag en väldig stolthet. Det är fantastiskt att vi har hållit på så enträget, säger Charlotte.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-02-22

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.