Hoppa till innehåll

TA | Få har fast anställning kort tid efter examen

Text: Agneta Thor

I slutet av 2010 kom Högskoleverkets rapport om hur examinerade under läsåret 2006/2007 etablerat sig på arbetsmarknaden under 2008. Högskoleverket genomför varje år denna analys och den uppmärksammas en hel del i media.
Det handlar om hur personer med examina från högskolans grundutbildningar etablerat sig på arbetsmarknaden kort efter sin examen. Eftersom arbetsterapeut nämns som en av de examensgrupper som har mindre än 70 procent etablerade, är det viktigt att uppmärksamma bakgrunden till detta.

Grupper under 70 procent anses ha etableringssvårigheter. Där ingår arbetsterapeutexamen med 68 procent som etablerat sig inom ett år efter examen, 10 procent under genomsnittet.

Att arbetsterapeuter räknas till dem som har etableringssvårigheter beror på Högskoleverkets mycket snäva definition av etablerad på arbetsmarknaden; personen ska vara sysselsatt i november månad, inkomsten under året ska överstiga 190 200 kronor och det får inte finnas någon förekomst av hel- eller deltidsarbetslöshet.

Deltidsarbete, vikariatsanställningar och låga inkomster är en förklaring till att arbetsterapeuter anses ha osäker och svag arbetsmarknadsställning i början av karriären.

Det är vanligt att nyexaminerade har tillfälliga anställningar, vikariat eller deltidsanställning. Många nyexaminerade är också föräldralediga direkt efter examen.

 Enligt FSAs senaste löneenkät var 13 procent av de nyexaminerade föräldralediga och det påverkar också i hög grad en sådan här undersökning.
En annan viktig faktor som påverkar är om den geografiska rörligheten bland nyexaminerade inte är tillräckligt hög och eventuell bostadsbrist där många av jobben finns.

Högst etableringsgrad i Högskoleverkets undersökning hade de som utbildat sig i Lund. Lägst etableringsgrad hade de som utbildat sig på KI i Stockholm.

Trots att arbetsterapeuter räknas till dem som har etableringssvårigheter kort efter examen så står de sällan helt utanför arbetsmarknaden.

Endast 1 procent av dem räknades som helt utanför arbetsmarknaden. Det är en exceptionellt låg siffra, som stämmer väl överens med FSAs egna analyser. Vår slutsats är att nyexaminerade får jobb, men att det tar tid att hitta en tillsvidareanställning på heltid.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-02-22

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.