Hoppa till innehåll

TA | Bra tillfälle marknadsföra arbetsterapi inom företagshälsovård

Vikten av ett hållbart arbetsliv var temat för det Hälsokonvent som Föreningen Svensk Företagshälsovård (FSF) arrangerade i Södertälje i mitten av januari. Det visade sig vara ett bra tillfälle att informera om hur arbetsterapeuter arbetar.

Bildtext: Lars Hjalmarsson, VD för Föreningen Svensk Företagshälsovård, tycker det är viktigt att man lyfter fram värdet med arbetsterapeuter inom företagshälsovården.

Text & foto: Eva Cederquist

Hälsokonventet öppnades av Lars Hjalmarsson, VD för Föreningen Svensk Företagshälsovård. Han presenterade statistik som visar att den yngre delen av den arbetande befolkningen, 20-30 år, i högre utsträckning än gruppen medelålders, upplever att hälsan är ett bekymmer för att arbeta efter 65. Det är bara inom åldersgrupperna över 56 år som den siffran är högre.

Han påpekade att det är lite märkligt att inte mer än ett 20-tal arbetsterapeuter idag är verksamma inom företagshälsovården.

– Jag tycker det är viktigt att man inom professionen lyfter fram värdet och resultatet och den nytta som arbetsterapeuter bidrar med. Att man torgför det, exempelvis genom att skapa arenor som dagens konvent. Branschen måste utveckla sig själv, föreningen kan inte gå ut och styra, sa han och tilla:

– Men vi har nu, på mitt initiativ, öppnat upp i FSFs kompetenskrav så att yrket arbetsterapeut numera finns omnämnt som alternativ bland övriga yrken.

Besökarna var många vid FSAs informationsbord. Några tog upp problemet med gränsdragningen gentemot andra yrkesgrupper.

– Det kan för allmänheten vara svårt att känna till hur just arbetsterapeuter arbetar, sa Lisa Warn från Ale Ergoterapi, som tillsammans med kollegan Elseann Lundgren från Bankhälsan, FSAs förbundssekreterare Agneta Thor och informatör Gelinda Jonasson, fanns på plats vid informationsbordet.

– Den stora utmaningen för oss arbetsterapeuter är att försöka sprida kunskap och information om vårt yrke. Att prata med personal och ansvariga på företag och inom företagshälsovården om vad vi kan erbjuda, tyckte Lisa.

Agneta Thor menade att det är viktigt att jobba långsiktigt och bygga upp en opinion. Exempelvis genom att bevaka tillfällen som Hälsokonventet och att informera om hur arbetsterapeuter arbetar.

– Jag räknade till 284 namn på deltagarlistan. Om vi skulle lyckas sprida vår information till dessa nära 300 personer, och de i sin tur sprider den vidare, då har vi kommit en bit på väg, sa hon.

Bland talarna återfanns även Irene Jensen, professor i företagshälsovård vid Karolinska Institutet och Sveriges första professor i ämnet.

Hon presenterade bland annat sin vision om en företagshälsovård som arbetar på vetenskaplig grund med evidensbaserade metoder.

– Företagshälsovården måste också kunna visa på de ekonomiska vinsterna av att satsa på medarbetarnas hälsa, sa hon.

– Det är A och O att det finns en samverkan kring dessa frågor mellan företagshälsovården, akademin, externa parter, företag och den offentliga sektorn, för att det ska bli bra.

– Vi kommer bland annat att titta på vilka funktioner som är viktiga. Alla som arbetar med att öka människors återgång i arbetslivet, däribland arbetsterapeuter, ska självklart finnas med i den diskussionen.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-02-22

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.