Hoppa till innehåll

TA | Splittrat system försvårar arbetsrehabiliteringen för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Ny avhandling av Helén Hillborg, Örebro universitet, www.oru.se.

Text: Catharina B Tunestad

Det behövs mer resurser för ett individanpassat stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar för att de lättare ska kunna återvända till sitt arbete. Detsamma gäller för dem med psykiska funktionsnedsättningar som vill komma ut i arbetslivet.

Det konstaterar leg. arbetsterapeuten Helén Hillborg i sin avhandling Erfarenhet av rehabiliteringsprocessen mot ett arbetsliv – brukarens och de professionellas perspektiv. Hon disputerade i oktober i handikappvetenskap vid Örebro universitet.
Helén Hillborg har studerat vilka hinder och möjligheter människor med psykiska funktionsnedsättningar stöter på när de med hjälp av rehabilitering försöker återgå i arbete, eller komma in på arbetsmarknaden.

Hennes studie visar att den gemensamma nämnaren för den här gruppen är att systemet, som omger själva arbetsrehabiliteringen, är för snäv och begränsad för att passa deras behov. De professionella uppger att det kan handla om alltför tidspressade uppdrag och svårigheter att samverka med andra myndigheter, något som både de och den enskilde individen har svårt att kunna påverka.
– Däremot är individen och de professionella ofta överens om hur man kan nå framgång i en rehabilitering. Men systemet gör det svårt att använda dessa erfarenheter och kunskaper fullt ut, säger Helén Hillborg.

Hon menar att stödsystemet är splittrat, vilket gör det svårt för den här gruppen att få och behålla ett arbete.

– Ett arbete kan ofta ha ett extra värde för dem och andra personer med någon form av funktionsnedsättning, då det motverkar en upplevelse av utanförskap och bidrar till ökad självständighet.

Helén Hillborg har i sin studie kunnat se att arbetslösa personer med psykiska funktionsnedsättningar efterfrågar en nära relation och flexibelt stöd över lång tid.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-02-22

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.