Hoppa till innehåll

TA nr 1

2011-02-22 TA | Ny patientsäkerhetslag ställer högre krav på vårdgivarna

Den 1 januari i år trädde den nya lagen om patientsäkerhet i kraft (2010:659). Den ersätter den gamla lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS). En av förändringarna med lagen är att Socialstyrelsen från och med årsskiftet tar hand om patienters klagomål på vården, mot tidigare HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd).

2011-02-22 TA | "Prioriteringar är en levande process"

Ett välfungerande prioriteringsarbete präglas av delaktighet. Det menar Ann-Charlotte Nedlund som i sin kommande avhandling beskriver hur prioriteringsarbetet griper in i vardagen för arbetsterapeuter i två olika landsting. – Om man är involverad i arbetet bakom prioriteringsbesluten är man tryggare i sitt agerande med patienten, säger hon.

2011-02-22 TA | Prioriteringscentrum – en kunskapskälla

Prioriteringscentrum fungerar som en länk mellan forskning och den praktiska vardagen i det ofta svåra prioriteringsarbetet inom vården. – Arbetsterapeuter och sjukgymnaster ligger i framkant vad det gäller att jobba med öppna prioriteringar, säger Mari Broqvist på Prioriteringscentrum i Linköping.

2011-02-22 TA | Nya tankesätt i regionprojekt

Den nationella modellen för prioriteringar visade sig vara svårare än den först verkade. Att diskutera prioriteringsobjekt och kostnadseffektivitet var en utmaning. – Det är svårt att tänka generellt och att inte tänka på Agda Andersson, säger Birgitta Rosberg som deltar i ett regionprojekt om prioriteringar.

2011-02-22 TA | Från djupdykning till överblick

I Kalmar län är ett av målen i prioriteringsarbetet att stärka yrkesrollen för arbetsterapeuterna. – På sikt blir alla tryggare med rätt förväntningar och roller. Det gagnar framför allt patienterna att vi gör rätt insatser, säger Charlotte Lindén på Västerviks sjukhus.

2011-02-22 TA | Studiecirkeln ökade deras medvetenhet

Studiecirkeln Samtal om öppna prioriteringar har ökat medvetenheten när det gäller prioriteringsarbetet på den egna arbetsplatsen. De anser några deltagare som TA har pratat med. – Vi har fått ett mer gemensamt synsätt i vårt team, säger Berit Fridlund, arbetsterapeut inom Primärvården i Hallstahammar kommun.

2011-02-22 TA | Lean – ett sätt att tänka för arbetsterapeuterna på Karolinska

Managementfilosofier som Lean bygger ofta på ett antal enkla begrepp. Vem som helst ska kunna förstå de grundläggande principerna. Men när personalen på en arbetsplats tillsammans ska ta ner filosofin på jorden och göra den till något meningsfullt som de kan arbeta efter, omskapar de managementfilosofin utifrån sina egna och arbetsplatsens förutsättningar. TA har träffat fyra arbetsterapeuter på Karolinska i Solna där man arbetat efter lean-principen i drygt ett år.

2011-02-22 TA | Varför lean – och varför nu?

Flera universitetssjukhus har infört, eller är på väg att införa lean. Många vårdcentraler följer efter. Inom ett antal landsting och kommuner är lean-filosofin en uttalad del av det övergripande förbättringsarbetet. Varför har lean blivit så attraktivt – och varför just nu?

2011-02-22 TA | Historien bakom lean

Begreppet ”lean” skapades i slutet av 1980-talet och spreds till en bredare publik genom boken The Machine that Changed the World, som kom ut 1990. Boken baserades på ett mångårigt forskningsprojekt om företaget Toyota.

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.