Hoppa till innehåll

Valen i fullmäktige

Text och foto: Stina Johansson

Såhär gick det i valen på fullmäktige:

Styrelsen: förbundsordförande Lena Haglund omvaldes efter ett enhälligt beslut till ordförandeposten för en fyraårsperiod. Däremot blev det sluten omröstning om de båda vice ordförandena. Fyra ledamöter föreslogs och efter röstutgången valdes Karin Samuelsson (valberedningens enda kandidat), samt Ida Kåhlin.

Övriga ledamöter: omval av Karin Granbom, Sandra Sherman, Karin Söderberg, Git Wilson, samt Anna- Karin Åkesson. Nyval på Marie Erickson, Emma Eriksson samt Anna Ström.

Valberedning: Lena Hultzén-Johansson, Ulf Jonasson, samt Kerstin Tyrenhag (sammankallande).

FSAs Etiska råd: ordförande Margareta Lindberg (omval). Övriga ledamöter:
Omval på Lars Sandman, Maj Sikström samt Elsine Zingmark Lien. Nyval på Inga Blomstrand och Mari Broqvist.

FSAs Specialistråd: ordförande Ing-Britt Häger (omval). Övriga ledamöter: Inga-Lill Boman, Birgitta Gunnarsson, Susanne Gustafsson, Eva Månsson Lexell, Birgitta Olofsson samt Marie Peny-Dahlstrand (omval).

Margot Lundberg, som avled våren 2009, uppmärksammades för sin stora arbetsinsats som ledamot i FSAs etiska råd. Även hennes engagemang i FSAs utskott för onkologi och palliativ vård omnämndes.

Efter 20 år som revisor för förbundet avgick Anne Perruchon.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-01-05

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.