Hoppa till innehåll

Ulrika sitter som spindeln i nätet

Som central ombudsman på FSA har Ulrika Semelius Kihlgren ett övergripande ansvar för den fackliga verksamheten lokalt. Hon är förtroendemännens kontaktperson och coach, och ger även stöd till medlemmarna. – Det är ett svårt men roligt arbete, säger hon.

Text & foto: Catharina B Tunestad

Ulrika Semelius Kihlgren är en av fyra ombudsmän på FSAs kansli i Nacka.

Hon sitter som spindeln i nätet för de sju olika kretsarna i Norrbotten, Västernorrland, Västerbotten, Jämtland, Sörmland, Kalmar och Blekinge. Det innebär att hon vägleder de fackliga företrädarna så att den lokala förhandlingsverksamheten i kretsarna är självgående.

Hon har daglig kontakt med FSAs ombud i kommuner och landsting samt enskilda medlemmar.

– Det här jobbet är mycket omväxlande och innebär många utmaningar. Ingen arbetsdag är den andra lik, säger Ulrika som arbetat på FSAs kansli i åtta år.

Arbetet med förtroendemännen är intensivt och kräver att hon upprätthåller ett engagemang för att entusiasmera dem och en stor dos tålamod för att hitta förslag till olika lösningar som hon kan förmedla vidare.

– Min främsta uppgift är att vägleda och coacha förtroendemännen i deras fackliga arbete så de kan jobba vidare med olika lösningar och avtal som passar medlemmarna, säger Ulrika.

Kontakten med förtroendemännen sker mestadels på telefon och mejl, men det blir även en del resor varje månad till de olika områdena.

Som central ombudsman hjälper hon även enskilda medlemmar som behöver stöd i olika förhandlingssituationer med arbetsgivaren, exempelvis vid arbetsmiljöproblem och uppsägningar. Det kräver en del förberedelsearbete inför olika förhandlingar med arbetsgivare och medlemmar. Hon utbildar även förtroendemännen i lagar och avtal som rör deras uppdrag, granskar och justerar avtalsförslag och protokoll samt deltar i förbundets strategiska arbete i förhandlingsfrågor.

Sedan en tid tillbaka är hon ansvarig för centrala förhandlingar gentemot exempelvis Vårdföretagarna tillsammans med andra representanter från Sacoförbund inom vårdsektorn. Just nu pågår förhandlingar om ett nytt löne- och villkorsavtal.

– Alltfler av medlemmarna blir anställda inom privat sektor. Här måste vi tillsammans med medlemmarna skapa bra förutsättningar för fackligt inflytande i de nya konstellationerna.

Liksom de andra ombudsmännen på FSAs kansli deltar hon i jourverksamheten och svarar på frågor från medlemmar som ringer.

– Frågorna är av ganska varierad karaktär, men de vanligaste handlar om lönerådgivning och tillämpning av lagen om anställningsskydd, säger Ulrika som ibland kan bli något hes efter en hel dags tjänstgöring i jouren.

Samtidigt som arbetsterapeutisk kompetens börjar efterfrågas allt oftare inom nya arbetsområden, exempelvis Arbetsförmedlingen, är det kärvare tider på många håll för arbetsterapeuter inom kommun och landsting. Det har Ulrika bland annat märkt av genom de många frågor hon får från medlemmarna om just anställningsvillkor och företrädesrätt.

– Inför arbetsbristuppsägningarna inom vården är vårt fackliga arbete viktigare än någonsin, att vi tillsammans, både centralt och lokalt, arbetar för att påvisa nyttan med arbetsterapi för arbetsgivarna, säger Ulrika.

Ulrika uppskattar sitt arbete just för att det är ”så varierande”.

– De lokala förtroendemännen är ofta väldigt entusiastiska, det smittar lätt av sig och man blir själv glad, säger hon.

Något hon däremot tycker är svårt är när det råder låsta positioner i ett förhandlingsläge.

– Vi har ju olika utgångspunkter, jag och arbetsgivaren, det går inte att komma ifrån. Men när det inte ens finns en öppning till dialog hos arbetsgivaren där vi kan föra en diskussion, utan ett ointresse för att nå samförstånd, då kan jag känna mig frustrerad, säger Ulrika.

Samtal från upprörda medlemmar, som hamnat i en situation som kan innebära en livskris för dem, måste hon också kunna hantera som ombudsman.

– Då gäller det att behålla fokus, tänka på att avgränsa problemet och vad jag som ombudsman kan hjälpa medlemmen med och försöka stötta så gott det går och efter vad jag och förbundet förmår.

Är det något man som medlem särskilt bör tänka på innan man börjar en ny tjänst?

– Kontakta den fackliga företrädaren på orten där du ska arbeta och hör dig för hur lönenivån och löneutvecklingen sett ut de senaste åren. Då är du mer förberedd när frågan om lönen tas upp och hamnar i ett bättre utgångsläge.

Fotnot: På FSAs webbplats hittar du kontaktuppgifter till de olika kretsarnas lokala företrädare.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-01-04

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.