Hoppa till innehåll

Två nya hedersmedlemmar valdes

Text: Stina Johansson

FSA har fått två nya hedersmedlemmar. Båda har på ett mycket framträdande sätt bidragit till utveckling och positionering av ämnet arbetsterapi och arbetsterapeuters kompetens. Fullmäktige beslutade utse följande personer till hedersmedlemmar: Anita Helmbring och Marilyn Pattison.

Förbundsstyrelsen anser, som det står i proposition nummer nio, att båda två aktivt har arbetat för att tydliggöra FSAs mål. Anita Helmbrings administrativa och ledande egenskaper har exempelvis nyttjats av Högskoleverket där hon fungerat som bedömare vid utvärderingar.

Hon har också haft olika uppdrag för FSA genom åren, bland annat varit ledamot av FSAs förbundsstyrelse och FSAs andra WFOT delegat.

Marilyn Pattison är en eftertraktad föreläsare runt om i världen och en skicklig entreprenör. Många projekt inom WFOT har genomförts på hennes initiativ där hon i dagsläget är Executive Director.

Hedersmedlemskap kan tilldelas förbundsmedlem eller icke arbetsterapeut som under lång tid arbetat för att utveckla arbetsterapi och för att tydliggöra betydelsen av arbetsterapeuters insatser.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-01-05

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.