Hoppa till innehåll

SL jobbar för högtryck för att åtgärda brister

Artikelserie om tillgänglighet - del 8

Text: Karin Larsson

Inom kollektivtrafiken råder febril aktivitet på många håll för att skapa tillgänglighet åt alla innan årets slut.

– Jag tycker inte vi behöver skämmas, för vi har gjort väldigt mycket. Sen finns det alltid saker som inte är helt bra, säger Maria Adolfsson på Storstockholms lokaltrafik, SL.

Att höja och sänka tunnelbanespåren för att vagnarna ska komma i samma höjd som plattformarna har varit en av SL:s stora utmaningar. Arbetet med att skapa ett plant insteg till tunnelbanevagnarna har kostat flera hundra miljoner kronor och beräknas bli klart till årsskiftet.

– Det saknas inte vare sig pengar, resurser eller engagemang i frågorna, men det är ju klart att det inte är så lätt alla gånger att nå hela vägen fram, säger Maria Adolfsson, pressekreterare SL.

Andra åtgärder är taktila lister på plattformarna, pratorer som läser upp meddelanden, tidtabeller i talad form och som punktskrift samt ljud- och ljussignaler vid alla tunnelbanedörrar.

Utvändiga bussutrop gör det möjligt för synskadade att höra vilken buss som kommer. Ljudet från bussarna gjorde att boende började klaga. För att hitta en medelväg valde SL att stänga av bussutropen efter klockan 22 på kvällen.

– Jag vet att det finns synskadade som är irriterade och tycker det är diskriminerande att de inte ska få åka buss efter klockan 22, säger Maria Adolfsson.

SL har också problem med vissa pendeltågsstationer, hållplatser till nya Spårväg city och buller i tunnelbanan. Tillgänglighetsarbetet kommer att fortsätta även efter nyår.

Till Diskrimineringsombudsmannen, DO, skickar personer med funktionsnedsättning in anmälningar om bristande tillänglighet. Enligt nuvarande lagar är det inte mycket DO kan göra med dessa anmälningar.

På högskolan och inom arbetslivet är det redan olagligt att diskriminera på grund av dålig tillgänglighet. DO stödjer en utredning som föreslår att det ska bli olagligt att diskriminera personer med funktionsnedsättning genom bristande tillgänglighet på alla offentliga platser.

– Vi menar att ett förbud skulle kunna bidra till att personer med funktionsnedsättning får tillgång till de rättigheter som de faktiskt har och möjlighet till upprättelse när rättigheterna kränks, säger Björn Brodin, som är utredare på DO.

Sedan slutet av 1970-talet har det funnits lagar för att göra kollektivtrafiken tillgänglig för alla, men ändå finns mycket kvar att göra. En lagändring skulle förhoppningsvis få fart på de aktörer som idag inte följer riktlinjerna som finns om tillgänglighet.

– Man har gjort alldeles för lite insatser och man har inte tagit det här som det problem det faktiskt är, säger Björn Brodin.

Sverige har skrivit på FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, men den har ännu inte ratificerats. I den står det att bristande tillgänglighet är diskriminering.

– Norge införde förbudet ganska nyligen och det finns i USA, där man har haft det ganska länge. Det finns i ett flertal länder, så det är inget unikt, säger Björn Brodin.

Fakta/DO och tillgänglighet

  • DO arbetar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
  • Enligt nuvarande lagar ska enkelt åtgärdade hinder mot tillgängligheten vara åtgärdade senaste 2010. Det gäller i allmänna lokaler, kollektivtrafiken och statsförvaltningen.
  • Om någon blir diskriminerad på grund av bristande tillgänglighet idag, finns ingen möjlighet att gå till domstol och få skadestånd.
  • Ett nytt förslag är att förbjuda diskriminering på grund av bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Om lagen går igenom kan den diskriminerade gå till domstol och få skadestånd.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-01-04

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.