Hoppa till innehåll

Ny rapport från HSO visar: Hjälpmedelsavgiften varierar

Bildtext: Det råder stora regionala skillnader när det gäller avgifter för hjälpmedel. Det framkommer i HSO:s projekt Hjälpmedel – en förutsättning för delaktighet och god livskvalitet, vars rapport blev klar i höst. På bilden syns delar av projektledningen och referensgruppen.

Text: Elin Gardeström och Christina Lundqvist

Var det bättre på 1970-talet när staten hade ansvar för hjälpmedel? Numera är orättvisorna mellan brukarna stora och tillgången beror på i vilken del i landet man bor. Samtidigt har antalet människor som får hjälpmedel ökat och det har skett en teknikutveckling, vilket gett nya smarta prylar.

För den enskilde brukaren har det blivit dyrare och var femte brukare avstår från hjälpmedel för att man inte har råd. Det visar studier inom det hjälpmedelsprojekt som Handikappförbunden har drivit sedan 2008 för att guida människor i den djungel som hjälpmedelsområdet har blivit.

Det var för att skapa likvärdiga villkor över landet som Handikappförbunden startade projektet Hjälpmedel, en förutsättning för delaktighet och god livskvalitet.
Fem egna studier har genomförts för att dokumentera den rådande situationen och öka kunskapen. Att det är en djungel som det är svårt för brukaren att orientera sig i är välkänt. Några handikappförbund, där medlemmarna har haft speciellt svårt att få hjälpmedel, till exempel personer med psykiska funktionsnedsättningar, har drivit egna projekt och utbildat hjälpmedelsambassadörer.

   – Det har funnits ett stort missnöje inom handikapprörelsen när det gäller hjälpmedel. Projektet har tagit fram fakta och nu kan vi belägga denna bild, säger projektledaren Karin Andersson.

Problemen är många. Området är inte tydligt reglerat utan Hälso- och sjukvårdslagen. Det är väldigt allmänt beskrivet att människor med funktionsnedsättningar ska erbjudas hjälpmedel. Sedan är det landstingen i vissa delar av landet, samt kommunerna, som har ansvaret att bedöma vad som räknas som hjälpmedel. Den enskilde brukaren kan inte överklaga ett beslut.

De regionala skillnaderna är stora och orättvisa, avgifter för samma hjälpmedel kan variera över landet. Även uppföljningen av hur hjälpmedel fungerar är bristfällig.  En förändring är att det finns en större marknad för hjälpmedel idag. Flera företag har slagit sig in på detta område. Konsekvensen har blivit att brukare hänvisas till att köpa vissa produkter på den öppna marknaden. Kostnaden för den enskilde har därmed ökat.
  
Projektet har gjort hälsoekonomiska studier som visar på att det i det flesta fall är kostnadseffektivt att bevilja hjälpmedel. Ett annat resultat är hur viktiga dessa är för människors livskvalitet.  

Att få en överblick har länge efterfrågats av handikapporganisationerna. En aktiv handikapprörelse som har ett gott samarbete med landsting och kommuner kan spela en stor roll visar också en av projektets delstudier. Men det gäller förstås att lyckas tränga in hjälpmedelsdjungeln och här är projektets material tänkta att bli verktyg för kunskap och påverkan på regional nivå, eftersom alla landsting har olika regler. Bland annat har riktade informationsbroschyrer till politiker och förskrivare tagits fram. Bättre information om och uppföljning av hjälpmedel lyfts fram som viktigt för förskrivare att tänka på.

Fotnot: Mellan 2008-2010 har Handikappförbunden genomfört projektet ”Hjälpmedel – en förutsättning för delaktighet och god livskvalitet”. FSA har varit med i referensgruppen. Rapporten finns att läsa på: www.hso.se

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-01-05

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.