Hoppa till innehåll

Ledaren | Vikten av det fackliga arbetet

Ledaren

Text: Lena Haglund, förbundsordförande
E-post: lena.haglund.fsa@akademikerhuset.se

Det är veckorna före jul, årets sista ledare och vi har nyligen haft fullmäktige; det är ett mycket passande tillfälle att använda uttrycket "knyta ihop säcken".

Vid fullmäktige granskades FSAs verksamhet för åren 2008-2009. Även innevarande år, 2010, avrapporterades.

Men samtidigt som man vid årsskiftet knyter ihop säcken för åren som varit, börjar man fylla en ny säck för kommande år.

Vid fullmäktige beslutades om strategisk plan för förbundets arbete under 2011 och 2012, och en ny styrelse valdes liksom många andra viktiga funktioner inom förbundet.

Jag vill tacka er alla för förtroendet att få vara FSAs förbundsordförande för ytterligare fyra år framöver. Möten med medlemmar ute i kretsarna, men också med politiker, tjänstemän och fackliga företrädare, ger ständigt upphov till nya frågeställningar som ställer krav på kreativitet och engagemang men också kunskap. Att ytterligare några år få möjlighet att arbeta vidare med frågor som rör arbetsterapins utveckling i vårt samhälle, men även internationellt, känns mycket inspirerande.

Efter två dagars intensivt arbete vid vårt fullmäktige så kunde vi leverera en förankrad och genomarbetad plattform för förbundets kommande arbete genom att lägga fast den strategiska planen och beslut kring motioner och propositioner.

Ett exempel på en motion som ger upphov till ett internt arbete inom FSA är frågan om antal år mellan fullmäktige. Vi ska nu utreda vad som är lämpligast, två eller tre år.

Några av propositionerna som antogs måste betraktas som nytänkande inom arbetsterapins värld, exempelvis hur arbetsterapeuter kan förstå och arbeta med hållbar utveckling och hur vi kan arbeta med kris- och katastrofsituationer i vårt land.

En annan proposition beskriver hur vi arbetsterapeuter ska arbeta med bedömning av arbetsförmåga. Dessa propositioner har rönt uppmärksamhet i vår omvärld. Vår världsorganisation, WFOT, är mycket intresserad av hur vi nu kommer att arbeta vidare med dessa frågor. Ställningstagandet kring bedömning av arbetsförmåga kommer också att vara ett viktigt stöd för arbetsterapeuter som exempelvis arbetar med TMU, som beskrivs i en av artiklarna i detta nummer av tidskriften.

Flera artiklar i detta nummer beskriver hur FSA arbetar med de frågor som ligger inom ett traditionellt fackligt perspektiv, men naturligtvis även den professionella sidan.

Det är mycket angeläget att ständigt uppmärksamma FSAs uppdrag; att tillvarata fackliga intressen som lön, arbetsmiljö, samverkan men också att vara i framkant när det gäller yrkesmässiga/professionella intressen om utbildning, forskning och professionsutveckling.

Dessa dubbla uppdrag gör att vi ständigt kan arbeta utifrån att våra insatser ska komma klienter och patienter till godo, att de ska vara av en kvalitet som säkerställer god vård samtidigt som det ska löna sig i form av mer pengar i plånboken för arbetsterapeuterna.

Förbundsstyrelsen bestämde under hösten 2009 att särskilt uppmärksamma tillgänglighet under året 2010. Vi har därför haft en artikelserie om tillgänglighet i tidskriften under året. Tillgänglighet och användbarhet ska finnas inom alla allmänna lokaler och inom kollektivtrafiken i Sverige vid 2010 års utgång enligt regeringsdirektiv.

Redan idag finns lagstiftning med krav på tillgänglighet för personer med olika funktionsnedsättningar. Trots detta finns stora brister i dagens samhälle. En utökad diskrimineringslagstiftning, där bristande tillgänglighet tas in, är relevant för att riva hindren och undvika diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Detta har förbundet tryckt på i sitt svar på remissen Bortom Fagert Tal. Behovet av och efterfrågan på arbetsterapeutisk kompetens kommer att öka avsevärt om förslagen i denna remiss går igenom.

Jag vill avslutningsvis rikta ett stort TACK till alla medlemmar och förtroendevalda för allt arbete som ni lagt ner på att sätta arbetsterapi och arbetsterapeuter på samhällets välfärdskarta. Tyvärr är inte de insatser som arbetsterapeuten kan erbjuda klienter och patienter ännu en självklarhet vid planering av vård och omsorg i Sverige.

För att vi ska lyckas nå dit krävs kompetenta arbetsterapeuter och en stark och kunnig facklig professionsorganisation.

God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-01-04

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.