Hoppa till innehåll

Kollektivavtal – din trygghet som anställd

Kollektivavtal handlar både om makt och trygghet. Makt i form av förhandlingsrätt – och trygghet i form av arbetsvillkor, försäkringar och pension.

Text: Jane Bergstedt

– Kollektivavtalen ger det bästa grundskyddet en anställd kan ha. De reglerar allt från arbetsvillkor som arbetstider och semesterdagar till bra försäkringar och inte minst tjänstepensionen. Sedan finns alltid möjligheten att förhandla sig till individuella lösningar och anpassningar, säger Lena Hagelberg Agatin, central ombudsman på FSA.

I Sverige omfattas de flesta löntagare av kollektivavtal, ett system som vuxit fram successivt sedan slutet av 1800-talet*.

De förhandlas fram mellan arbetsgivare och arbetstagare. I kollektivavtalen regleras löner och lönesättningsprocessen samt övriga anställningsvillkor som tjänstepension, arbetstider, semester, försäkringar, medbestämmande med mera. Den anställde behöver inte själv förhandla om varje separat fråga.

– Genom kollektivavtalet får den anställde extra ersättning i samband med sjukdom och föräldraledighet, fortsätter Lena Hagelberg Agatin.

När det gäller lönefrågor anger exempelvis Akademikeralliansens kollektivavtal med SKL (Sveriges kommuner och landsting) hur löneprocessen ska gå till, dock utan att detaljreglera. Lönen sätts lokalt och den anställde diskuterar grunderna och nivån med sin lönesättande chef.

Kollektivavtalen ger försäkringsskydd och tjänstepension som det för de flesta skulle vara svårt att förhandla sig fram till på egen hand med samma goda villkor. De avgifter som de olika försäkringsbolagen tar ut blir lägre när de kan fördelas på många liksom de premier arbetsgivaren betalar.

I Sverige har vi valt att låta många av arbetsmarknadens regler bestämmas i kollektivavtal i stället för i lag. En lägsta nivå, grundskyddet, regleras i lag, exempelvis lagstadgat antal semesterdagar, sedan kan parterna alltid sluta avtal om fler semesterdagar än lagen säger. Likadant är det på många andra områden. Avtalen är lättare att anpassa efter respektive bransch behov.

Källa: "Spelets regler": Christer Lundh, professor i ekonomisk historia.

Tips inför lönesamtalet, lönestatistik medera hittar du på FSAs webbplats.
Läs mer om kollektivavtalet på: www.saco.se/kollektivavtal

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-01-04

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.