Hoppa till innehåll

Hon coachar inför lönesamtalen

Det är andra gången som Gunilla Nilsson reser runt i Dalarna och ger medlemmarna stöd inför de kommande lönesamtalen. Det är uppskattat av både arbetsterapeuterna och arbetsgivarna, som ser värdet i att få en bättre ”motpart” vid lönesamtalen.

Text och foto: Eva Cederquist

– Kretsen i Dalarna gjorde den här rundresan redan för ett par år sedan. Det gör att vi har en erfarenhet att falla tillbaka på. Vid samtalen om hur medlemmarna kan lyfta fram konkreta omständigheter som kan påverka lönen, är det en stor fördel att mötas i samma rum, säger Gunilla Nilsson som är lokal ombudsman för landstinget i Dalakretsen och tillägger:
– Alla kan bli bättre på att beskriva den nytta man som arbetsterapeut tillför verksamheten.

Hon har hittills i år hunnit besöka arbetsterapeuter i Malung och Vansbro i Västerdalarna. Totalt finns det cirka 200 yrkesverksamma medlemmar i Dalakretsen. Till den förra omgångens besök i länet kom ungefär en tredjedel, 70 stycken.

Förutom det muntliga samtalet finns även ett centralt framtaget informationsmaterial från FSA, som delas ut vid besöken.

– Det handlar inte om att ge uppdrag åt medlemmarna, utan om att bidra med stöd, strategier, material och coachande samtal, säger Gunilla Nilsson.

Vid besöken får medlemmarna veta hur viktigt det är att förbereda sig inför lönesamtalet; hon initierar nya tankar och peppar medlemmarna att ta reda på så mycket som möjligt från den egna verksamheten. Att utgå från mål och resultat, ta reda på vad som är ens egen del i detta samt hur det påverkar det arbete som man utför.

– Det är viktigt att ta upp substantiella saker. Att försöka leta upp dokument i verksamhetsplanen som har med ens eget arbete att göra. Finns det ingenting konkret kanske man i stället hittar en enkät om nöjdhet, alternativt statistik från socialförvaltningen som på något vis har samband med jobbet. Man kanske också har tagit ansvar i en specifik situation.

– Jag berättar också hur man kan agera tillsammans med sina kollegor, speciellt om de har en chef som inte är arbetsterapeut. Om man agerar i grupp kan chefen lättare gå vidare och förbereda sitt eget samtal, fortsätter Gunilla.

I egenskap av sitt uppdrag som LOM sitter hon med vid styrelsemötena för Dalakretsen. Tillsammans med ordföranden och sex FSA-ombud från olika geografiska och verksamhetsbaserade områden, arbetar hon med löneförhandlingar för landstinget Dalarna.

Man träffas främst i början av året då arbetsgivaren kallar till överläggningar med facket. För kommunerna finns en annan arbetsstruktur för det fackliga förhandlingsarbetet.

– Därefter skickar vi ut ett mejl till medlemmarna där vi beskriver tidsplanen och att de kommer att bli inbjudna till samtal med sina chefer. Efter detta skickar medlemmarna mejl till mig och berättar hur lönedialogen varit och vad de fick för lön. Facket förhandlar inte längre vad gäller den enskilde medlemmens månadslön, säger Gunilla som är arbetsterapeut på Rättpsykiatriska kliniken i Säter, en arbetsplats där allt genomsyras av ett rigoröst säkerhetstänkande.

– Grunden är dock densamma; man träffar människor med olika slags nedsättning av aktivitetsförmågan. Den stora skillnaden är att patienterna här är dömda till vård.

Namn: Gunilla Nilsson.
Ålder: 59 år.
Familj: Man, två utflugna barn.Bor: I Falun.
Arbetsplats: Rättspsykiatriska kliniken i Säter sedan 1993.
Fackligt uppdrag: LOM i landstinget, kretsen i Dalarna.
Brinner för: Lönesättning utifrån saklig grund.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-01-04

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.