Hoppa till innehåll

Fullmäktige – "en inspirationskick"

En viss förväntan låg i luften när de 89 delegaterna samlades inför Fullmäktiges öppnande den 19 november. Det var återseendets glädje för många. Den här gången hölls fullmäktige på Elite Hotel Marina Tower i gamla Saltsjöqvarn i Nacka. "Fullmäktige är en inspirationskick", sammanfattade några delegater från Norrbottenkretsen som TAs reporter pratade med.

Bildtext: Delegater från olika kretsar i landet, styrelseledamöter och särskilt inbjudna gäster väntar på inledningstalet som hölls av förbundsordförande Lena Haglund (ståendes längst till höger) vid öppnandet av fullmäktige 2010 på fredagen den 19 november.

Text och foto: Eva Cederquist

Fullmäktiges inledningstal hölls av förbundsordförande Lena Haglund. Med utgångspunkt från 2009-2010 års strategiska plan, beskrev hon vad den inneburit i praktiskt arbete under de två år som gått sedan förra fullmäktigemötet.

– Vi har bland annat mycket aktivt arbetat med frågor som finns i den allmänna samhällsdebatten, som frågor om rehabilitering av exempelvis strokepatienter. Företrädare inom detta område har på ett utomordentligt trovärdigt sätt beskrivit hur arbetsterapeuter kan bidra till en god och säker vård av patientgruppen.

– Vi har också arbetat mycket aktivt med rehabiliteringsgarantins konsekvenser för våra insatser och garantins eventuella utvidgning, sa hon.

Lena Haglund berörde även de nya kognitiva hjälpmedlen som är mer tekniskt avancerade. Det är viktigt att skaffa sig kunskap och fortbildning på detta område; det måste bli lika viktigt som rullatorer och toaförhöjningar, menade hon.

Hon berättade även att kansliets informationsverksamhet under fullmäktigeperioden tagit fram tio olika informationsblad med rubriker som ”Känner du dig nedstämd”, ”Har du dålig balans” och ”Har du ordning på tillvaron?”. Bladen är riktade till allmänheten och beskriver hur olika besvär kan underlättas genom kontakt med en arbetsterapeut.

–- Vi har också producerat en film som bland annat marknadsförs genom Youtube. Avsikten är att informera om arbetsterapi och locka fler sökande till utbildningen.

Lena Haglund sa att arbetsterapins framtid måste beskrivas som positiv, att arbetsterapeut är ett modernt yrke som ligger i tiden.

– Samtidigt är det här något som inte syns i löneutvecklingen, ingångslönen för arbetsterapeuter är den lägsta inom Saco-familjen. Det är en viktig fråga för oss att arbeta med, summerade hon.

Därefter var det dags att dela ut Inga-Britt Lindströms stipendium till den lettiska arbetsterapeuten Lolita Cibule, som arbetat med att stödja utvecklingen av arbetsterapi i sitt hemland. Nästa år firar de lettiska arbetsterapeuternas förbund 15-årsjubileum.

I samband med detta har man planerat att ta fram en E-book om arbetsterapi, vilket framgick av stipendiemotiveringen: ”Att etablera en ny profession i ett land ställer stora krav på den som är med och bygger upp en kunskapsbas och dess praxis. Att enbart hänvisas till engelsk litteratur och engelsktalande expertis, begränsar utvecklingen av ämnet och yrket. Därför är det en stor glädje att tilldela detta stipendium till den lettiska arbetsterapeutorganisationen för projektet ”E-book in Latvian language – Basics in Occupational Therapy for Competent Practice”, med genomförandetid under 2011 .

Ulrika Johansson, utredare vid Diskrimineringsombudsmannen, pratade kring tillgänglighet och berättade att av de anmälningar som DO får in, rör hela 29 procent funktionsnedsättning. Hon berättade också att ett av DOs prioriterade områden för åren 2010-2011 är ”sjukvård på lika grunder”.

Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik vid Sveriges kommuner och landsting (SKL), förklarade att SKL i år har 13 prioriterade områden, varav ett är ”bättre liv för sjuka äldre”, och nämnde att SKL stödjer kvalitativa uppföljningar av multisjuka äldre.

Hon sade också att staten, inom ramen för propositionen Värdigt liv i äldreomsorgen, satsar 271 miljoner årligen under tre år på insatser för äldre i form av prestationsbaserade statsbidrag.

Richard Malmborg, förste vice ordförande i Saco och förbundsdirektör för Sveriges Ingenjörer, fick avsluta öppningsmötet. Han konstaterade lite skämtsamt att i hans förbund är 80 procent män till skillnad mot medlemmarna i FSA. Han underströk dock att FSA och Sveriges Ingenjörer har många gemensamma nämnare i och med att begreppen teknik och vård går hand i hand.

– En framtida utmaning för Saco är de många pensionsavgångarna framöver. Då gäller det att slå ihop resurserna och samarbeta för att ersätta dessa människor. Vi har en styrka genom att kunna samverka mellan de olika Sacoförbunden.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-01-05

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.