Hoppa till innehåll

”Facket har skolat mig”

Text & foto: Hans Tunestad

Kan du berätta om dina fackliga uppdrag?

– Jag är kvalitetsombud i Sydvästra kretsen i Stockholm. Sedan 2009 är jag också ledamot i FSAs kvalitetsråd.

Hur kommer det sig att du blev fackligt engagerad? Och hur länge har du varit det?

– Jag tog min arbetsterapeutexamen 1981. När jag började arbeta på Södertälje sjukhus gick jag med i FSA för att få en yrkesidentitet. Ganska snart blev jag invald i Sacorådet på sjukhuset, ett råd som då även omfattade Huddinge sjukhus. I mitten av 1990-talet, när jag hade varit mammaledig, blev jag lokal ombudsman i Sydvästra kretsen där jag var verksam fram till 2008. Det var jättelärorikt! I mitten av 2000-talet var jag även med och startade primärvårdsutskottet inom FSA.

Vad har du lärt dig genom att vara fackligt engagerad?

– Det är en utbildning i sig att vara LOM. Uppdraget handlade om allt ifrån lönefrågor till knepiga situationer på arbetsplatser. Det var också regelbundna informationsmöten med kollegor på olika arbetsplatser. Som LOM får man fortlöpande utbildning via FSA om löneförhandlings- och lönestrategiska frågor, arbetsmiljö och argumentationsteknik. Det har gjort mig säkrare i alla situationer i livet. Under Saco-tiden arbetade jag med MBL och liknande frågor som är nyttiga för att förstå arbetslivet. Facket har gett mig argument, förståelse, ja, skolat mig!

Vad har ditt fackliga engagemang betytt för dig som arbetsterapeut?

– För mig har jobb och fack vävts ihop. FSA har ju två ben och arbetar både med rent fackliga- och professionsfrågor. Mitt engagemang för professionen gjorde att jag medverkade till att skapa en tjänst som arbetsterapeut på en vårdcentral i Södertälje 1985, vilket var den första arbetsterapeuttjänsten i primärvården. Under början av 1990-talet började jag sälja timmar till två andra vårdcentraler som egentligen inte ansågs sig behöva någon kompetens inom arbetsterapi. Idag arbetar andra arbetsterapeuter där.
– Jag har fått mycket kontakter via FSA. Vi har alltid haft täta kollegiala möten i Södertälje för att utveckla professionen. När vi var på konferens hade CeFAM en monter där, alltså Centrum för allmänmedicin på Karolinska institutet. Det visade sig att de gärna ville ha en arbetsterapeut till primärvårdens FoU-enhet och vårdcentralen i Södertälje ville ha en kontakt med CeFAM.
– Sedan 2002 arbetar jag 50 procent på vårdcentralen och 50 procent på CeFAM.

Varför tycker du att man ska engagera sig fackligt?

– Facket ger begrepp och verktyg. Genom facket kan man vara med och utveckla yrket vad gäller kvalitet. Det är solidariskt att vara med i facket och utveckla yrket. Utbildningarna och informationen som FSA erbjudit har legat i framkant, ofta före arbetsgivaren. Man får ny kunskap tidigt. När vi började med ett nytt ledningssystem på jobbet, som hette balanserad verksamhetsstyrning, så kände jag redan till begreppet genom FSA. Yrket sätts i ett sammanhang!

Menar du ett geografiskt eller professionellt sammanhang?

– Både och! Man får ett otroligt nätverk genom FSA. För mig är FSA både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Namn: Mona-Lisa Hägvide
Arbetar som: Bitr. verksamhetschef och enhetschef på Tallhöjdens vårdcentral i Södertälje, FPU-ledare på CeFAM i arbetsterapi.
Ålder: 50 år.
Bor: I Södertälje.
Uppdrag: Kvalitetsombud,
ledamot i FSAs kvalitetsråd.
Familj: Två döttrar, en son, maken Christer (som hastigt avled i maj).
Arbetsterapeuters styrka:  Vi ser patienternas potiential.  Vi har patienternas fokus i fokus.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-01-05

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.