Hoppa till innehåll

Arbetsterapeuters bedömningssätt lyfts fram i sjukskrivningsprocessen

Det blir allt viktigare att ha tillgång till arbetsterapeuter då TMU fokuserar på det friska, vad patienten kan göra och hur man bygger vidare på det. – Det är ett bedömningssätt som är naturligt för arbetsterapeuter, säger Anna-Karin Åkesson på Enheten för uppdragsstyrning för närsjukvård och psykiatri i Region Skåne.

Bildtext: – Genom att ställa krav på yrkeskompetens och användande av validerade instrument hoppas man komma närmare att bedömningar genomförs på likartat sätt, oavsett var remissen hamnar, säger Anna-Karin Åkesson i Region Skåne, som är delaktig i projektet Bättre sjukskrivningsprocesser.

Text & foto: Anki Wenster

Med 20 års erfarenhet som arbetsterapeut, varav åtta med inriktning på att bedöma arbetsförmåga, är hon klippt och skuren för projektet Bättre Sjukskrivningsprocesser. Hon har varit delaktig i underlaget som riktats till Multimodala smärtteam (MMS) som kunnat ansöka om tilläggsuppdraget att utföra TMU (Teambaserade medicinska utredningar) och Särskilda läkarutlåtanden (SLU), inom ramen för Hälsovalet i Region Skåne. Att det landade hos MMS-teamen, som har erfarenhet av att möta patienter med komplicerad smärtproblematik, ser hon som fördel för de patienter med komplex sjukdomsbild och med multipla diagnoser som avses för TMU. Under oktober månad har 20 utredningar genomförts.

 – Syftet är att teamen ska jobba ihop sig tillsammans och att alla kompetenser ska finnas med. Som leg arbetsterapeut har du krav på tre års yrkeserfarenhet samt kompetens att utreda och bedöma funktionstillstånd kompletterat med utbildning i försäkringsmedicin, säger Anna-Karin Åkesson och fortsätter:
– Du ska använda minst två validerade instrument i din bedömning där det ingår att göra en aktivitetskartläggning, en självskattning och en observation.

Hon kartlägger just nu teamens behov av utbildning för att använda de olika instrumenten som avtalet ställer krav på. Regionen står för kurskostnad och licenser för föreslagna instrument.

 – Det blir säkert diskussioner om vad som är mest lämpligt att använda, självklart kan man komma med förslag på andra instrument.

I Regionens projektgrupp har man rest väggarna men inredningen ska utformas. Från den dag enheten får aktuella handlingar ska FK ha utlåtandet inom fyra veckor. Därefter får enheten 20 000 kronor per utredning. 

– Vi styr inte det inre arbetet. Teamen får själv bestämma hur de ska lägga upp sitt arbete, men det finns tidsramar och en tänkt arbetsgång, en genomsnittlig utredning ska ta 24 timmar för ett team, säger Anna-Karin Åkesson.

I underlaget ingår patientens resa genom sjukvården, vilka handlingar som finns tillgängliga när det gäller aktivitetsområdet är också en fråga.

– Man ska bara få relevanta handlingar, säger hon med glimten i ögat, medveten om att det är en lärprocess på alla nivåer.

Kan du tänka dig vilka frågor man kan ställas inför som arbetsterapeut?

– Rutin på att göra bedömningar och att använda instrument skaffar man sig säkert. Däremot kan jag tycka att det är kort utredningstid, som arbetsterapeut är det värdefullt att se hur patienten fungerar i aktiviteter under lite längre tid, säger Anna-Karin Åkesson. 

– Patientens upplevelse av bemötande och information ska följas upp, det ingår i den utvärdering och uppföljning av struktur, process och resultat som är en viktig del regionens kvalitetssäkring.

Nästa år tillkommer ytterligare tre team och samtidigt som landstinget har ansvar för samtliga TMU, såväl allmänmedicinska som psykiatriska, överförs ansvaret även för samtliga SLU. 

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-01-04

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.