Hoppa till innehåll

Vilsam primärvårdsenhet i grönt

Tidskriften Arbetsterapeuten | Som besökare möts man av en grön oas och en finstämd miljö. En lång hörnsoffa slingrar sig längs väggen, ett par sköna fåtöljer intill skira textilier står en bit bort. På Primärvårdsrehab Majorna i Göteborg tog man hjälp av DMO – Design Med Omtanke – för att skapa en vilsam, enhetlig arbetsmiljö för både personal och besökare.

Text & foto: Ulla-Karin Höynä

Den gröna kulören är ett genomgående tema. Tanken är att den ska förmedla ett växande och egen kraft.

Gröna växter är utplacerade lite här och var. Väggarna är målade i en mild grön ton. Tavlorna återspeglar samma lugna färgställning. Det är sparsamt med föremål, vilket ger intryck av rymd.  Belysningen medverkar till att skapa en trivsam helhet. Kontorsrummens väggar har milda kulörer i lila och beige.

Miljön känns vilsam och väl avvägd. Tidskriften Arbetsterapeuten är på besök i Göteborg och träffar Tone Lindersköld-Burell, som ansvarar för Primärvårdsrehab Majorna, och kollegorna Cecilia Boustedt och Susanne Helmersson som båda är arbetsterapeuter.

– Det är en glädje att ha så vackert omkring sig. Man känner sig stolt över att jobba här, säger Cecilia Boustedt, med 30 års erfarenhet inom yrket.

– En rumsmiljö är ju en enda stor bild. Den är väldigt visuell. Vi tycker vår miljö innehåller mycket lugn och harmoni, genom att vi har växter, ljusa kulörer och mycket grönt. Det är tyst och fridfullt, det är man inte bortskämd med, fortsätter Cecilia Boustedt. Hon jämför med tidigare arbetsplatser och nämner Sahlgrenska sjukhuset, där arbetsterapin höll till i källaren och de hade inte ens en egen mottagning.

Det första besökaren möter på Primärvårdsrehab Majorna är en öppen reception med en disk – inte ett bås som är den sedvanliga lösningen.

Den öppna receptionen är alltid bemannad och symboliserar en öppenhet för alla patientgrupper. Susanne Helmersson tror att miljön medverkar till att patienten blir glad och harmonisk vid det första mötet med rehabenheten. 

– Vi ville att receptionen skulle vara en mötesplats, där patienten kan slå sig ned och läsa en stund, eller ta en kopp kaffe. Vi får ofta kommentarer om att det är så fint här. Jag tror att vi som arbetar här ocskå påverkas positivt och blir harmoniska av sådana kommentarer, säger Susanne Helmersson.

Vid sidan av receptionen finns ett litet ”kafé” där besökaren själv kan förse sig med en kopp kaffe eller te. Susanne berättar att många patienter kommer i god tid för att hinna med just detta.

Primärvårdsrehab Majorna finns i ett tidigare hamnområde och har nyligen byggts om med en metod som kallas för ”Design med omtanke”, DMO. I huset finns även en vårdcentral med mödra- och barnhälsovård, som har arbetat med samma koncept. Projektet startade våren 2008 och ombyggnaden var klar ett år senare.

Sedan 2008 finns det ett beslut inom Västra Götalands region som innebär att när man gör en ny- eller ombyggnad av offentliga lokaler, bör det ske med DMO. En viktig utgångspunkt är att hela personalen är med och utformar den nya arbetsplatsen och att de kommer in i ett tidigt skede. Man startar med att gå igenom ett antal grundläggande frågor som exempelvis: ”hur vill ni arbeta”?

Cecilia Boustedt och Susanne Helmersson säger att de tog chansen att tänka nytt och fundera på ”vad är det som fattas”, och kom fram till att de ville ha mer av det ursprungliga inom arbetsterapin. Detta var något som de saknat på den gamla arbetsplatsen i centrala Göteborg.
 
– Arbetsterapin har de senaste åren varit väldigt aktivitetsinriktad med mycket funktionell träning. Vi arbetar mycket med aktiviteter i det dagliga livet, men vill även arbeta med hantverkstekniker. Vi håller på att ställa i ordning ett rum där man kan arbeta med textil, bild, korg, växter med mera. Många av våra patienter behöver få lusten tillbaka, men även träna koncentrationen, hålla fokus och att vara i nuet. Vi tror att vår nya inriktning bidrar till det, säger Susanne Helmersson. 

Man kan säga att DMO medverkat till att arbetet breddats och vidareutvecklats. Det gröna rummet är ett sådant exempel, även om verksamheten inte riktigt har kommit igång ännu. Brist på finansiering har gjort att de varit tvungna att vänta med färdigställandet av vissa delar. Rehab-enheten finns på två våningsplan, eller snarare ett och ett halvt. En trappa ned finns ett rum som ansluter till en uteplats, med både växter och utemöbler. Tanken är att uterummet ska användas för grön rehabilitering.

– När vi tittade på ritningarna såg vi att det fanns en ytterdörr till innergården. Vi ville knyta ihop den ytan med lokalen innanför. Vi vill även arbeta med naturens påverkan. Grön rehabilitering är inget nytt. Att återvända till arbetsterapins rötter kändes rätt i det här sammanhanget. Jag anser det stämmer väl överens med ”Design med omtanke”, förklarar Tone Lindersköld-Burell.  

Lokalen intill det gröna rummet ska göras i ordning och användas för att bland annat arbeta i betong och lera. De ska köpa in en ugn och komma igång med den nya verksamheten. Golvytan i lokalen är lite mer robust och tillåter att man arbetar med grövre material.

Cecilia Boustedt har varit med i projektets arbetsgrupp, som bestod av representanter olika personalgrupper och en arkitekt som var med under hela processen, samt projektledaren och lokalplaneraren Brita Nordblad från Västra Götalands region. Arbetet startade med en brainstorming. Alla fick klippa och klistra och hade sin vision av hur verksamheten skulle utvecklas, många av dem var långt ifrån varandra. Efter det första mötet återkom arkitekten med ett förslag till arbetsgruppen, som de tog med sig till sina arbetskamrater.

– Så småningom växte det fram ett förslag som alla kunde enas om, säger Cecilia Boustedt. 

Att tänka i nya banor och skapa ett nytt arbetssätt var inte något större problem, menar de, även om man emellanåt gled in i gamla invanda spår. Enligt Tone Lindersköld-Burell är det inte varje dag man skapar något nytt från början. 

– Jag minns att jag tänkte ”äntligen - vad roligt och spännande”. Tankarna for iväg åt olika håll. Ibland kom jag på mig med att ”nu tänkte jag som jag gjorde tidigare”, säger hon.

Fakta

  • På Primärvårdsrehab Majorna arbetar 26 personer, men alla är inte heltidsanställda och flera har uppdrag utanför enheten.
  • Upptagningsområdet är centrala Göteborg; stadsdelarna Centrum, Majorna och Linnéstaden, men det är ”fritt sökande”, så de som kontaktar enheten men bor någon annanstans tas emot och är välkomna.
  • De tar emot patienter som själva kan ta sig till mottagningen. Gör endast enstaka hembesök.
  • Verksamheten innehåller såväl individuella insatser som grupp och team. Man försöker skräddarsy behandlingen så långt det är möjligt för individen.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-11-12

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.