Hoppa till innehåll

Uppskattad workshop om riktlinjer

Text: Lena Haglund och Christina Lundqvist

I september höll FSA två workshops i Nacka med fokus på arbetsterapeutens roll och funktion med utgångspunkt i de nationella riktlinjerna för depression och ångest, samt nationella riktlinjer för demens. Det var de första i sitt slag och rönte stort intresse. Sammanlagt deltog ett 60-tal arbetsterapeuter.

Tanken med workshops för riktlinjer är att starta en diskussion som kan fortsätta på hemmaplan för att lättare kunna implementera riktlinjerna.

I riktlinjerna finns arbetsterapeutiska åtgärder beskrivna, men inte definierade som arbetsterapi. Att arbeta med att tydliggöra detta är av stor vikt så att våra patienter får del av det som Socialstyrelsen rekommenderar.

Arbetet med att tydliggöra vår roll och funktion medför också att man kan identifiera vilka områden det finns behov av att utveckla. Förhoppningsvis kan detta vara viktiga argument för ansökningar av exempelvis utvecklings- och forskningsprojekt.

Workshopen gav deltagarna en förståelse för riktlinjernas uppbyggnad och hur de olika åtgärderna och deras rekommendationer kan tillämpas inom arbetsterapi i praxis. Deltagarna i workshopen om de nationella riktlinjerna för vård av depression och ångestsyndrom kommer att ha fortsatt kontakt via e-post för att tydliggöra och namnge de arbetsterapeutiska åtgärderna inom ramen för de åtgärder som Socialstyrelsen anger och rekommenderar.

För deltagarna i workshopen för nationella riktlinjer för demens var strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga och deltagande i individuellt anpassade aktiviteter några av de åtgärder som man avsåg att arbeta mer med på hemmaplan.

FSA kommer att arbeta vidare med fler workshops. En workshop för nationella riktlinjer för stroke planeras under våren och fler väntas framöver kring nya riktlinjer.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-11-26

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.